en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bli med å avgjøre hvem som skal være rektor

I år skal det velges ny rektor og prorektor ved UiS. Fristen for å foreslå kandidater er 20. september.

Rektorkjede Rektorkjedet brukes av rektor ved offisielle anledninger.

Som student har du både stemmerett ved valget og rett til å foreslå kandidater.

Alle tilsatte, men også andre kandidater, kan foreslås som rektor, se valgreglementet paragraf 17 nummer 2.

Men den som foreslås som prorektor må være ansatt i en undervisnings- eller forskerstilling ved UiS.

Et  forslag må ha både en rektorkandidat og en prorektorkandidat, og rektor- og prorektorparet skal helst bestå av en person av hvert kjønn.

Paret velges for perioden 1. januar 2016 til 31. juli 2019.

Kandidatene offentliggjøres 24. september og presenteres på allmøte 30. september.

Selve valget holdes mellom 27. oktober og 2. november.

Forslag til kandidater skal fremmes på eget nominasjonsskjema. 

Du kan sende forslaget til. 

Tekst: Elin Nyberg