en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Åpner en dør for framtiden

Ma'alii Hamzeh (20) trekker pusten, og ser rundt seg. Dramarommet på An-Najah National University i Nablus begynner å fylles til randen av mennesker. Det er nå hun har sjansen. En mulighet til å vise hvor sterkt hun ønsker å dra på utveksling.

Til vanlig studerer Ma'alii Hamzeh (20) tredje året på studiet Engelsk Litteratur ved An-Najah National University i Nablus, Palestina. Tre dager forrige uke derimot ble pensumbøkene hennes liggende igjen hjemme, og forelesningene byttet ut med en workshop der drama og teater stod på timeplanen.

Får bearbeide undertrykkelse
Sammen med 21 av sine medstudenter fra ulike studieretninger ved universitetet, deltok Ma'alii Hamzeh på worskhopen arrangert av dramaseksjonen ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Workshopen var et ledd av en større utvelgelsesprosess av studenter som skal motta Erasmus+- stipender i forbindelse med et Erasmus+ Global mobilitetsprosjekt mellom dramaseksjonen ved UiS og An-Najah National University. Av de 22 studentene som deltok på workshopen, er det kun seks som får Erasmus+ stipend og mulighet til å reise til Norge og UiS. Teaterformene -og metodene som ble brukt under workshopen blir kalt for «De undertryktes teater», og handler om hvordan man kan ta i bruk teaterets konkrete og anskuelige språk til konflikt- og problemløsning. I De undertryktes teater får deltakerne prøve ut alternative handlingsmodeller, knyttet til vanskelige og undertrykkende situasjoner på det personlige, yrkesmessige og samfunnsmessige plan.

– Jeg hadde på forhånd hørt at drama kan gi deg mulighet til å utforske deg selv som person, men det var ikke før jeg skulle innta rollen til en som var undertrykt for så å gå over til og selv å skulle undertrykke, at jeg forstod hvor mye drama kan bidra med, forteller Ma'alii Hamzeh, engelskstudent ved An-Najah National University.

Intensjonsavtale i flere år
Samarbeidsprosjektet mellom dramaseksjonen ved UiS og An-Najah National University kom på plass i 2015, og er et Erasmus+ Global mobilitetsprogram (International Credit Mobility). Nablus har vært Stavangers vennskapsby siden 1996, og UiS har i en årrekke hatt en intensjonsavtale om samarbeid. Men det var først i 2015 at UiS fikk tildeling på første runde av Erasmus+ Global mobilitet, som støtter utveksling mellom programland og partnerland. Samarbeidet har også involvert Nablusforeningen i Stavanger som en aktiv partner.

I fjor på denne tiden dro dramaseksjonen ved UiS på Erasmusbesøk til Nablus for første gang for å styrke kontakten med universitetet samt rekruttere studenter og ansatte til utvekslingsopphold i Stavanger. Som et resultat av dette, fikk en student dra på Erasmusutveksling vårsemesteret 2016 for å studere «Drama and Intercultural Communication» ved UiS, som første Erasmusstudent utenfor Europa.

Hovedmålet med forrige ukes besøk til Palestina, var å styrke samarbeidet med An-Najah National University, utforske nye områder for samarbeid samt rekruttere nye studenter og ansatte til mobilitetsprogrammet. For de ansatte dreier dette seg om stipend for å dra på korte utvekslingsopphold for å utveksle erfaringer med sine internasjonale kollegaer, mens det for studentene handler om stipend for å dra på et seksmåneders langt utvekslingsopphold ved UiS. I år deles det ut stipender for fire studenter på studiet «Drama and Intercultural Communication», og to studenter får mulighet til å studere «Comparative Educational Studies» ved UiS.

Traff dem rett i hjertet
I utvelgelsen av studenter som skal bli nominert for Erasmus+ stipendene, spilte dramaworkshopen en stor rolle, forteller Anna S. Songe-Møller som ledet workshopen sammen med Karin Bjerkestrand og Hege Østmo-Sæter Olsnes.

– Gjennom drama/teater-workshopen får studentene et innblikk i hva faget drama/teater handler om, og de møter mye av det de skal arbeide med som utvekslingsstudenter hos oss på «Drama and Intercultural Communication», forteller Anna S. Songe-Møller, dosent i drama ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Hun opplevde flere emosjonelle øyeblikk i arbeidet med workshopen, og hun forteller at teaterformene fra De undertryktes teater var noe som engasjerte studentene på flere plan.

– Teaterformene treffer studentene rett i hjertet. Her får de muligheter til å gi uttrykk for egne opplevelser og bearbeide erfaringer de har opplevd selv. Videre gis det rom for analyse og refleksjon. Ved å bruke De undertryktes teater, kan man synliggjøre utfordringer, avsløre holdninger og verdier – diskutere dem og forhandle seg frem til løsninger som ikke er undertrykkende, forteller hun.

Får mulighet til å reise
For Ma'alii og hennes medstudenter ville det vært en stor mulighet å få lov til å dra på utveksling, da det er vanskelig for palestinere å få visum til å reise ut av Vestbredden. Men for mange handlet ikke teaterworkshopen bare om å få dra på utveksling. Mange av dem så på dette som en gyllen mulighet til å få lov til å utforske drama, og lære mer om hvordan man kan behandle følelsene sine og å ikke svare vold med vold.

– Det var nok noen av studentene som ikke egentlig hadde mulighet til å dra på utveksling i utgangspunktet, men som ønsket å bli med på workshopen bare for å få en arena hvor de kunne uttrykke seg, forteller Karin Bjerkestrand, førstelektor i drama ved UiS.​

For Ma'alii Hamzeh vil et utvekslingsopphold gi henne mulighet å reise til utlandet for første gang. Hun har et sterkt ønske om å få oppleve en ny kultur, få nye inntrykk og lære nye metoder for læring. Men først skal hun sammen med medstudentene fremføre det de har arbeidet med de siste dagene foran medstudenter, lærere og universitetets fungerende president Dr. Maher Natsheh. Hun trekker pusten, og ser rundt seg. I et øyeblikk begynner hun å reflektere over hva hun har lært de siste dagene, og hun innser hvor mye hun har igjen å lære. 

– Et godt samarbeid
Under besøket ved An-Najah National University forrige uke, hadde UiS-delegasjonen et møte med ledelsen ved det palestinske universitetet. Der kunne universitetets fungerende president Dr. Maher Natsheh fortelle at de synes samarbeidsprosjektet har vært en stor suksess.

– Norge er et land som de fleste palestinere ønsker å besøke. Mye på grunn av lokasjonen og menneskene, men også fordi dette er et nasjon med fremgang som vi har mye å lære av. Vi ser at mange av våre studenter søker på dette programmet, og ønsker å dra på utveksling til Stavanger. Vi har bare hatt gode erfaringer med dette samarbeidet, og håper det fortsetter i fremtiden, sier Natsheh og legger til at han tror studentene vil få mye ut av et utvekslingsopphold ved UiS.

Selv om ledelsen ved An-Najah er fornøyd med samarbeidet med UiS, kunne Dr. Maher Natsheh fortelle at de ønsker å utvide samarbeidet til også å gjelde andre akademiske områder. I tillegg håper han at studenter ved UiS kan komme på utvekslingsopphold ved An-Najah National University en gang i fremtiden.

– Media skaper et bilde av Palestina som et veldig farlig land, men det skjer svært lite her og det er stort sett rolig og fredelig. Vi håper at flere internasjonale studenter kan komme til oss og selv få erfare hvordan det er her, og lære mer om vår historie, forteller han.

Ønsker å starte konsortium
Samarbeidet med An-Najah har gått så bra, at nå håper dramaseksjonen ved UiS å få til et konsortium med ulike utdanningsinstitusjoner, sentre og skoler rundt omkring i Norge for å styrke internasjonalt samarbeid.

– Vi søker på å få etablere et nasjonalt konsortium som kan drive eget mobilitetssamarbeid for studenter og ansatte innen en strategisk drama/teaterfaglig ramme, forteller Songe-Møller. 

Workshopen og oppholdet ved An-Najah National University går mot slutten. På scenen står Ma'alii Hamzeh sammen med sine medstudenter. De går inn i roller, og bruker kroppen til å forme bilder av mennesker i sorg, mennesker som må finne en løsning ut av en vanskelig situasjon. Mennesker som bare ønsker fred. Fatima Hasheu (21) tar plass helt fremst på scenen, rensker halsen, stopper opp og sier:

– Det finnes ikke kraft i undertrykking. Det finnes ikke kraft i den undertrykte. Det finnes bare kraft i frihet.


Tekst/video/bilder: Maria Gilje Torheim