en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

200 møtte til Torbjørns time

Et stappfullt auditorium med engasjerte studenter og ansatte møtte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på UiS i dag.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen I tv-serien Mammon ville politikerne gå drastisk til verks for å få tilgang på kunnskap. Kunnskapsministeren har mer tro på den nye stortingsmeldingen.

Statsråden var i Stavanger for å snakke om arbeidet med ny stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Regjeringen legger fram stortingsmeldingen våren 2017.

Arbeidsliv i endring

Røe Isaksen trakk fram behovet for kunnskap i omstillingstider. Hvordan kommer norsk arbeidsliv til å se ut i framtiden? Selv om olje- og gassektoren kommer til å ha mange sysselsatte i flere tiår framover, kommer det til å være noe færre enn i topp-perioden.

Teknologiske endringer kommer til å få konsekvenser for hele arbeidslivet, både serviceyrker, håndverksyrker og produksjonsyrker, ifølge statsråden.

Kunnskap er oppskriften

Hvordan skal vi som land håndtere store samfunnsutfordringer? Kjernen er å investere i høy kvalitet gjennom universiteter, høgskoler og forskning.

– Kunnskap er den eneste oppskriften på hvordan man skal klare å håndtere endringer i økonomien og samfunnsliv, sier Røe Isaksen.

Kvalitet er et vanskelig begrep fordi det finnes ikke en klar og tydelig definisjon.

– Vi skal utarbeide et klart og tydelig kvalitetsbegrep og en definisjon som hele sektoren kan forholde seg til, lover kunnskapsministeren.

Kjennetegn på kvalitet

Han forteller at de allerede har identifisert noen kjennetegn på kvalitet. Ett av de viktigste kjennetegnene er høye ambisjoner på studentenes vegne.

Ett annet kjennetegn er at undervisningsoppdraget må løftes fram. God undervisning som bygger på forskning er viktig for høy studiekvalitet. Pedagogisk opplæring kan være nødvendig for å formidle faget bedre.

Studentene må dessuten integreres i et akademisk fellesskap. De må sees på som en ressurs og trekkes med i reelt forskningsarbeid på lab, feltarbeid og andre arenaer.

Samspill med arbeidslivet er også et kjennetegn på kvalitet, ifølge statsråden, som trakk fram UiS som godt eksempel på området.

Tekst: Benedicte Pentz