en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Seksuell trakassering er uforenlig med våre verdier

UiS skal være et likestilt og inkluderende universitet. Her er vår policy om seksuell trakassering.

Kvinne går med bøyd hode. (Illustrasjonsfoto av Sunyu fra Unsplash)

Hverken ansatte eller studenter skal oppleve mobbing, diskriminering eller trakassering på bakgrunn av nasjonalitet, religion, etnisitet, alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksualitet, språk eller funksjonshemming.

For å oppnå det, må vi vise respekt for hverandre.

Seksuell trakassering, herunder uønsket seksuell oppmerksomhet, er hverken forenlig med en god arbeidsplass eller et godt studiested. Det er en form for maktmisbruk som ikke skal tolereres.

Hva er seksuell trakassering? 

Likestillings- og diskrimineringslovens § 6 og 13 sier at seksuell trakassering, diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Eksempler på uønsket oppførsel kan være:

 • uønsket berøring og "plukking"
 • nærgående kommentarer om mottakerens kropp, utseende, klær eller privatliv
 • visning av pornografiske bilder, plystring og kroppsbevegelser som har seksuelle undertoner
 • seksuelle framstøt, forslag og hentydninger til psykisk og fysisk press om seksuelle tjenester

Er du i tvil om din egen oppførsel?

Registrer hvilke reaksjoner din oppførsel vekker. Hadde du forandret din oppførsel hvis din partner eller barna hadde vært i nærheten? Hvordan ville du reagert hvis noen oppførte seg slik overfor din egen datter, sønn eller venn?

Myter og fakta

Uttalelser som «Seksuell trakassering finnes ikke hos oss» og «Jeg kunne godt tenke meg å bli seksuelt trakassert» bidrar til bagatellisering og ufarliggjøring av problemet.

Flere undersøkelser viser til at seksuell trakassering finnes i mange former, bevisst eller ubevisst, med eller uten hensikt. Det er oftest menn i overordnet posisjon som utnytter sin status for å kreve seksuell oppmerksomhet fra kvinnelige studenter eller kvinner i lavere stilling.

Dersom slik oppførsel ikke blir håndtert vil den bidra til et dårlig arbeids- og studiemiljø.

Lederens ansvar

Enhver leder skal behandle en sak om seksuell trakassering så snart hun/han har fått kjennskap til den. Arbeidsgiver kan holdes ansvarlig dersom han enten med viten og vilje har unnlatt å gripe inn, eller har gjort for lite for å hindre at den seksuelle trakasseringen skjer.

Seksuell trakassering er den aller groveste form for plagsom/truende seksuell oppmerksomhet. Av den grunn er det nødvendig at ledelsen på de nivåer det er aktuelt, tar et bevisst ansvar og griper inn.

Er du student ved UiS kan du få råd og støtte fra:

 • Studentombudet: studentombudet@uis.no, telefon 51 83 10 06 (nettside: student.uis.no/studentombudet)
 • StOr-leder: leder@stor.uis.no, mobil: 92 81 99 42

Er du ansatt på UiS kan du få råd og støtte fra:

Blir du utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet?

Prøv dette:

 • Si ifra! Konfronter personen direkte!
 • Hvis du synes det er vanskelig å si ifra muntlig, skriv til vedkommende og fortell hvordan du opplevde situasjonen.
 • Snakk med din nærmeste leder, kursansvarlig eller lærer.
 • Fortell noen du stoler på om situasjonen.
 • Benytt deg av Universitetet i Stavangers system for å si ifra: student.uis.no/siifra