en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Risikerer jeg noe ved å varsle?

Som student kan skal du kunne si ifra om kritikkverdige forhold uten å være bekymret for represalier. UiS skal gjøre sitt for at det ikke skjer.

Universitetet i Stavanger er åpne for klager og kritikk, også når den retter seg mot våre egne ansatte. Ingen skal frykte for negative konsekvenser ved å si ifra om uønsket oppførsel eller lignende.

Dette er også forbudt ifølge Likestillings- og diskrimineringslovens § 14:

«Det er forbudt å gjengjelde mot noen som har fremmet klage om brudd på denne loven, eller som har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet, med mindre vedkommende har opptrådt grovt uaktsomt.

Forbudet etter første ledd gjelder tilsvarende overfor vitner i en klagesak, og overfor personer som bistår i en klagesak.»

Det er også forbudt å instruere noen om å gjengjelde og medvirke til å gjengjelde, jf. §§ 15 og 16.

Skulle du likevel oppleve ubehageligheter, ber vi deg ta direkte kontakt med HR-direktør Halfdan Hagen.