en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ekstern varsling

Som student kan du si ifra både internt og eksternt.

Ønsker du av ulike grunner ikke å bruke «Si ifra»-systemet på UiS, kan du melde fra til offentlige tilsynsmyndigheter.

Alt etter type sak kan du kontakte følgende etater (alle lenker i nytt vindu):

Som student står du også fritt til å varsle allmennheten, for eksempel via pressen eller i sosiale medier. 

Vær likevel varsom med å rette anklager mot medstudenter eller ansatte i full offentlighet. Påstander som senere viser seg å være misvisende eller uriktige, kan være svært vanskelige å rette opp i ettertid. 

Derfor kan du på forhånd vurdere følgende:

  • Kan saken løses ved å melde ifra til UiS eller tilsynsmyndighetene? 
  • Er det gode grunner til at offentligheten bør få vite om forholdene?
  • Er jeg forberedt på oppmerksomheten utspillet kan skape?

Ønsker du å rådføre deg med noen, kan du kontakte StOr-leder eller Studentombudet ved UiS