en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anonym melding

Alle saker som meldes inn blir behandlet konfidensielt. Du har likevel mulighet til å sende en helt anonym melding.

Når du varsler på vanlig måte, må du oppgi hvem du er. Din identitet skal likevel ikke gjøres kjent for flere enn det som er absolutt nødvendig for en ordentlig saksbehandling av meldingen. 

Men hvis du ønsker det, kan du si ifra om kritikkverdige forhold anonymt. Vi har et eget innmeldingsskjema for slike henvendelser, som krypterer dataene og sørger for at meldingen ikke kan spores tilbake til avsender.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at arbeidet med å følge opp meldingen og rydde opp i de kritikkverdige forholdene som blir meldt, kan bli vanskeligere dersom du ønsker å være anonym. Dette fordi UiS har begrensede muligheter til å undersøke saken nærmere gjennom spørsmål til deg.

I tillegg har ansatte som blir beskyldt for trakassering etter loven krav på kontradiksjon. Det betyr at de har rett til å få vite hva slags informasjon anklagen bygger på. Videre bør du være oppmerksom på at det i noen tilfeller kan fremgå hvem som har meldt, ut fra situasjonen.

Et godt alternativ til anonymitet er at du varsler på vanlig måte, men ber om at navnet ditt blir holdt konfidensielt så langt det er mulig.

Anonymt si ifra-skjema finner du her