en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alvorlige og kritikkverdige forhold

Her kan du si i fra hvis noen eller noe i læringsmiljøet ditt utgjør en alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier.

Eksempler på alvorlige forhold:

  • Mobbing/trakassering 
  • Uønsket seksuell oppmerksomhet 
  • Brudd på forskningsetiske retningslinjer, plagiering etc
  • Økonomisk mislighold 
  • Melding om alvorlig IT-svikt eller -sårbarhet (se egen lenke lenger nede)

Meldingen kan gjelde forhold som har oppstått mellom studenter, eller mellom ansatt og student. 

Du vil få automatisk svar på at meldingen er mottatt. Alle meldinger tas alvorlig og vil bli fulgt opp. 

Send inn melding om alvorlige forhold her

Innen 3 virkedager skal du få tilbakemelding om hva som vil skje videre i saken og hvem som følger den opp. Skulle du likevel ikke høre fra oss kan du ta kontakt med en av disse juristene: 

Du vil få beskjed når saken er behandlet.


Mer informasjon:

Melding om alvorlig IT-svikt eller -sårbarhet (lenke til e-post)

Ønsker du å si ifra anonymt? 

Risikerer du noe ved å si ifra?

Vil du varsle eksternt?

Er en student skikket for yrket?

UiS-policy om seksuell trakassering

Etiske retningslinjer for studenter (bokmål) (nynorsk)


Vil du snakke med noen?

Er du fortsatt i tvil om / hvordan du skal si ifra, spørsmål til meldingsskjema eller lignende? Se vår oversikt over kontaktpersoner for råd og veiledning på inngangssiden