en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Smittevernregler ved opphold på UiS

Det er viktig at alle overholder disse smittevernreglene på våre campuser.

Tre studenter sitter på gresset Fysisk avstand er viktig for å motvirke smitte på campus

Personer med luftveissymtomer som hoste, sår hals, feber eller andre korona-liknende symptomer, har ikke adgang til UiS-campuser. Studenter som får symptomer på luftveisinfeksjon må umiddelbart forlate campus.

 • UiS er åpent for studenter, ansatte og gjester. De som skal oppholde seg på campus bes begrense bruken av kollektivtransport i rushtiden.
 • Alle skal desinfisere/vaske hender når de går inn og ut av bygningene. FHI påpeker at håndvask med såpe og vann er bedre enn bruk av antibac.
 • Det kan være flere personer til stede i et rom, forutsatt at det er mulig å holde minst én meters avstand mellom hver person.

Ved bruk av kopimaskin skal hender vaskes før og etter bruk. Som et alternativ kan også hjørnet på studentkortet brukes.

Smittevernsinstruks for undervisningsrom og auditorier ved UiS

Studenter og ansatte har et selvstendig ansvar for å ivareta egen helse og å følge de smitteverntiltak som gjelder til enhver tid. UiS har tilrettelagt for at alle skal kunne holde minst en meter avstand i de fleste undervisningssituasjoner, og følgende gjelder for undervisningsrom og auditorier:

 • Alle spriter hendene før de går inn i undervisningsrommet. Dispensere står ved inngangen, og flasker med håndsprit finnes i rommet.
 • Ingen benytter de setene som er sperret av.
 • Alle følger FHI sine instruksjoner for smittevern.
 • Alle har ansvar for desinfisering av sin plass før forelesning. Servietter ligger ved inngang.
 • Vi samarbeider for å ivareta avstandskravene for å unngå kø når vi går inn og ut av rom.

Avdeling for bygg og arealforvaltning ved renhold har ansvar for etterfylling. Ved mangler – ta kontakt på tlf 976 96 442.

Dersom du fortsatt føler seg utrygg og ønsker ytterligere tiltak ut over dette, kan du vurdere å bruke munnbind i den tiden du oppholder deg på campus. Da må du selv anskaffe munnbind, som også kan kjøpes i SiS Bok eller SiS-kafeene. I undervisningssituasjoner hvor fakultetet ditt har valgt å anbefale eller kreve bruk av munnbind, vil du få munnbind tildelt.

Når du skal bruke munnbind er det viktig at du bruker det riktig. Se korrekt bruk av medisinsk munnbind og korrekt bruk av tøymunnbind.

Dusj og garderobe

 • Dusjer og garderober holdes åpne men smittevernregler skal overholdes. Det skal være min. 1–2 meter avstand mellom personer.
 • Den enkelte skal ikke legge fra seg personlige eiendeler i garderoben.
 • Alle som bruker dusjen MÅ bruke såpe.

Opphold i laboratorier, verksteder og øvingsrom

 • Det presiseres at øvrige HMS-rutiner ligger til grunn og skal overholdes.
 • Det er forbudt å ha mat og drikke i laboratorier, verksted og øvingsrom.
 • Utstyr som normalt ikke rengjøres av renholdere skal rengjøres av bruker før og etter bruk. Det skal rengjøres med overflate-desinfiserende middel som skal være tilgjengelig på stedet.
 • Personlig verneutstyr er personlig og skal IKKE brukes av andre.
 • Hender skal rengjøres før og etter bruk av hansker og annet personlig verneutstyr. Ved pause i arbeidet skal hansker og annet personlig verneutstyr for engangsbruk kastes, og hender skal rengjøres før man tar på nytt personlig verneutstyr.

Spørsmål og svar om koronaviruset for studenter