en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Smittevernregler ved opphold på UiS

Det er viktig at alle overholder disse smittevernreglene på våre campuser.

Tre studenter sitter på gresset Fysisk avstand er viktig for å motvirke smitte på campus
 • Personer med luftveissymtomer som hoste, sår hals, feber eller andre korona-liknende symptomer, har ikke adgang til UiS-campuser. Studenter som får symptomer på luftveisinfeksjon må umiddelbart forlate campus.
 • UiS er åpent for studenter, ansatte og gjester. De som skal oppholde seg på campus bes begrense bruken av kollektivtransport i rushtiden.
 • Alle skal desinfisere/vaske hender når de går inn og ut av bygningene. FHI påpeker at håndvask med såpe og vann er bedre enn bruk av antibac.
 • Det kan være flere personer til stede i et rom, forutsatt at det er mulig å holde minst én meters avstand mellom hver person.
 • Ved bruk av kopimaskin skal hender vaskes før og etter bruk. Som et alternativ kan også hjørnet på studentkortet brukes.

Dusj og garderobe

 • Dusjer og garderober holdes åpne men smittevernregler skal overholdes. Det skal være min. 1-2 meter avstand mellom personer.
 • Den enkelte skal ikke legge fra seg personlige eiendeler i garderoben.
 • Alle som bruker dusjen MÅ bruke såpe.

Opphold i laboratorier, verksteder og øvingsrom

 • Det presiseres at øvrige HMS-rutiner ligger til grunn og skal overholdes.
 • Det er forbudt å ha mat og drikke i laboratorier, verksted og øvingsrom.
 • Utstyr som normalt ikke rengjøres av renholdere skal rengjøres av bruker før og etter bruk. Det skal rengjøres med overflate-desinfiserende middel som skal være tilgjengelig på stedet.
 • Personlig verneutstyr er personlig og skal IKKE brukes av andre.
 • Hender skal rengjøres før og etter bruk av hansker og annet personlig verneutstyr. Ved pause i arbeidet skal hansker og annet personlig verneutstyr for engangsbruk kastes, og hender skal rengjøres før man tar på nytt personlig verneutstyr.