en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frist for oppmelding til ny og utsatt eksamen (konte)

Ny og utsatt eksamen (konte) er en mulighet til å avlegge en eksamen du har strøket på eller hatt gyldig fravær på. Enhver ny eller utsatt eksamen er derfor knyttet til en ordinær eksamen. Du må ha hatt en gyldig oppmelding til den ordinære eksamenen for å ha rett til å melde deg opp til ny eller utsatt eksamen.

Følgende kandidater kan melde seg opp til ny og utsatt eksamen:

  • Kandidater som hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn. Dette må dokumenteres i form av legeattest eller annen dokumentasjon for gyldig fravær og må leveres senest 5 dager etter eksamen.
  • Kandidater som ikke bestod siste ordinære eksamen
  • Kandidater som trakk seg under siste ordinære eksamen  

Du melder deg opp til ny og utsatt eksamen på Studentweb.

Dersom du bestemmer deg for å trekke deg fra ny og utsatt eksamen etter at du har meldt deg opp er fristen for dette en uke før ny og utsatt eksamen skal avholdes. Du trekker deg på Studentweb.