MENY

Luke 7

Tørris får vann farget med bromtymolblått (BTB) til å skifte farge

Du trenger:

  • Et stort glassrør eller lignende
  • Indikator, BTB
  • Tørris
  • Natriumkarbonat

 

Hva skjer:

Fyll glassrøret med vann, tilsett litt BTB, slik at vannet blir farget blått. Her kan man tilsette en base (natriumkarbonat) for å forsterke blåfargen ved å gjøre løsningen basisk. Når du har en sterk blåfarge kan du putte biter med tørris oppi glasset. Disse begynner umiddelbart å boble. De løser seg opp og frigjør karbondioksidgass. Etter en kort stund vil blåfargen forsvinne, og løsningen blir farget gul! Dette indikerer at løsningen nå har blitt sur. Ved å tilsette mer natriumkarbonat, blir løsningen blå igjen. Dette kan gjentas så lenge det er tørris tilstede.

Når tørrisen løser seg opp blir det dannet karbonsyre, som gjør løsningen sur.

Karbonsyre(tidligere kalt kullsyre) er en uorganisk syre med den kjemiske formelen H2CO3. Karbonsyre vil inngå i en likevekt når karbondioksid oppløses i vann.
CO2+ H2O ⇌H2CO3. Karbonsyre kan i reaksjon med vann danne 2 H3O+-ioner i to trinn:
1. trinn: H2CO3+ H2O → HCO3-+ H3O+
2.trinn: HCO3-+ H2O → CO32-+ H3O+

 

Eksperimenter må alltid følge sikkerhetsreglene som gjelder for laboratorie-forsøk.