en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Luke 23

Ulike grunnstoffer brenner med ulik farge på flammen. Se når Inge og Magne lager et minifyrverkeri med farger fra ulike grunnstoffer.

Du trenger:

Kaliumklorat (KClO3)

Sukker

Kaliumnitrat (KNO3)

Strontiumnitrat (Sr(NO3)2)

Bariumnitrat (Ba(NO3)2)

Koppersulfat (CuSO4)

Hva skjer:

Bland like deler kaliumklorat og sukker. Dryss dette ut på en ikke brennbar plate, som en lang stripe. Fordel de ulike kjemikaliene i stripen med jevne mellomrom.

Antenn stripen med en dråpe konsentrert svovelsyre. Pulveret brenner med en lys flamme, straks det antenner de ulike kjemikaliene, forandres fargen på flammen:

Kopper - blått

Strontium – rødt

Barium – grønt

Eksperimenter må alltid følge sikkerhetsreglene som gjelder for laboratorieforsøk.

Forsøkene i «Naturfagminuttet» utføres av avdelingsleder ved Skolelaboratoriet ved Universitetet i Stavanger, Inge Christ og førsteamanuensis i kjemi, Magne Sydnes. De to står også bak oppskriftene til forsøkene.

Naturvitenskap ruler

Inge Christ og Magne Sydnes hevder hardnakket at ingenting er som naturvitenskap:

— Det handler om å forstå virkeligheten, hvordan og hvorfor ting skjer, og å finne en forklaring på fenomenene i naturen, sier Inge Christ ivrig.

— Det er spennende at en ved hjelp av egne eksperimenter kan være med å skape ny kunnskap, supplerer Magne Sydnes som til daglig forsker på antibiotika-resistens.

Tips for å bli god

Han har også et råd om hva du kan gjøre for å bli god i kjemi:

— Lær grunnprinsippene i faget skikkelig. Det er for eksempel mange likhetstrekk i reaksjonsmåten til de ulike grunnstoffene som er plassert under hverandre i det periodiske system, tipser forskeren.

For lite eksperimenter

Inge Christ og Magne Sydnes er opptatt av at undervisningen i fysikk og kjemi i norsk skole i alt for liten grad består av eksperimenter utført av elevene selv. De mener det er viktig at elevene får prøve seg på eksperimenter fordi det vil gi dem flere knagger å henge den teoretiske kunnskapen på.

— Forskjellen på den norske skolen og skoler i andre land ligger ikke nødvendigvis i måten teorien formidles på, selv om det kan være forskjellige pedagogiske undervisningsmetoder, men i fokuset på eksperimenter, sier Magne Sydnes.

Vil inspirere

Inge Christ er enig:

— Mange av lukene i «Naturfagminuttet» egner seg veldig godt til eksperimentering på skolen. Vi håper julekalenderen kan inspirere og gi lærere ideer til eksperimenter, sier han.

Julekalenderen blir i år også tilgjengelig som App, «Skolelab UiS», i Google Play og i App Store

Tekst: Elin Nyberg