en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Luke 10

Disse stjerneskuddene er ikke som andre stjerneskudd.

Stjerneskudd består vanligvis av en tynn metallstang med et grått belegg.

Inge og Magnes variant er en kjemisk reaksjon mellom ulike væsker og krystaller av kaliumpermanganat.

Du trenger:

Stort reagensrør

Konsentrert svovelsyre

En organisk væske (etanol, isopropanol, metanol e.l.)

Kaliumpermanganat KMnO4

Hva skjer:

Monter reagensglasset vertikalt i et stativ. Fyll ca. 2 cm av reagensglasset med konsentrert svovelsyre. Fyll deretter like mye av den organiske væsken over svovelsyren.

Deretter drysser du forsiktig oppi noen krystaller med kaliumpermanganat. Kaliumpermanganat reagerer med syren og danner Mn2O7, mangan(VII)oksid, også kjent som manganheptoksid eller dimanganheptoksid, som er en grønn væske.

Denne væsken er veldig ustabil og spaltes lett til brunstein (MnO2) og oksygen. Det er et meget kraftig oksidasjonsmiddel som lett antenner enkle organiske forbindelser.

2KMnO4 (s) + H2SO4 (l) + O2 « Mn2O7 + K2SO4 + H2O

Mn2O7 « 2MnO2 + 3/2O2

Reaksjonen observeres som små eksplosjoner med lysglimt og smell.

Forsøkene i «Naturfagminuttet» utføres av avdelingsleder ved Skolelaboratoriet ved Universitetet i Stavanger, Inge Christ og førsteamanuensis i kjemi, Magne Sydnes. De to står også bak oppskriftene til forsøkene.

Eksperimenter må alltid følge sikkerhetsreglene som gjelder for laboratorie-forsøk.

Naturvitenskap ruler

Inge Christ og Magne Sydnes hevder hardnakket at ingenting er som naturvitenskap:

— Det handler om å forstå virkeligheten, hvordan og hvorfor ting skjer, og å finne en forklaring på fenomenene i naturen, sier Inge Christ ivrig.

— Det er spennende at en ved hjelp av egne eksperimenter kan være med å skape ny kunnskap, supplerer Magne Sydnes som til daglig forsker på antibiotika-resistens.

Tips for å bli god

Han har også et råd om hva du kan gjøre for å bli god i kjemi:

— Lær grunnprinsippene i faget skikkelig. Det er for eksempel mange likhetstrekk i reaksjonsmåten til de ulike grunnstoffene som er plassert under hverandre i det periodiske system, tipser forskeren.

For lite eksperimenter

Inge Christ og Magne Sydnes er opptatt av at undervisningen i fysikk og kjemi i norsk skole i alt for liten grad består av eksperimenter utført av elevene selv. De mener det er viktig at elevene får prøve seg på eksperimenter fordi det vil gi dem flere knagger å henge den teoretiske kunnskapen på.

— Forskjellen på den norske skolen og skoler i andre land ligger ikke nødvendigvis i måten teorien formidles på, selv om det kan være forskjellige pedagogiske undervisningsmetoder, men i fokuset på eksperimenter, sier Magne Sydnes.

Vil inspirere

Inge Christ er enig:

— Mange av lukene i «Naturfagminuttet» egner seg veldig godt til eksperimentering på skolen. Vi håper julekalenderen kan inspirere og gi lærere ideer til eksperimenter, sier han.

Julekalenderen blir i år også tilgjengelig som App, «Skolelab UiS», i Google Play og i App Store

Tekst: Elin Nyberg