en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Parkering

Det er begrensede parkeringsmuligheter på universitetsområdet. Vi anbefaler de som kan om å bruke kollektivtransport eller sykkel.

Parkeringsskilt med særskilt tillatelse. Vær oppmerksom på hvor du parkerer for å unngå gebyr og/eller borttauing!

Det er gratis å parkere på universitetsområdet, men for å unngå bot må du parkere rett!

Vær oppmerksom på at noen parkeringsplasser er reservert for biler som har særskilt løyve. Parkering her eller utenfor oppmerkede plasser vil medføre gebyr og/eller borttauing på eiers regning. Det kan til visse tider være vanskelig å finne parkeringsplasser, særlig rett etter semesterstart. Vi oppfordrer derfor besøkende til å være ute i god tid ved arrangementer.

Parkeringsplasser for personer med funksjonsnedsettelser finnes nær de enkelte bygg. Plassene er merket med symbol. Du kan bruke disse plassene dersom du har parkeringstillatelse for funksjonshemmede fra kommunen eller din hjemkommune. 

Kart med oversikt over parkeringsplasser