en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kriseberedskap ved UiS

Enten du er foreleser, ansatt eller student vil du måtte handle dersom det oppstår en alvorlig uønsket hendelse. Derfor er det viktig at du vet hva du skal gjøre.

1. Varsle nødetater (Det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite)

 

110 
BRANN
 

112
POLITI

 

113
AMBULANSE

 

Når du varsler, gi beskjed om:

  • HVEM du er

  • HVA som har skjedd

  • HVOR skade-/ulykkesstedet er

  • HVOR MANGE eller hva som er skadet

  • SPESIELLE FORHOLD som brann, lekkasje etc.

 

Gjør dette ved alvorlige uønska hendingar:

Rettleiar for bruk av sjekklister ved alvorlege uønska hendingar (pdf 397 kb)

 

2. Ring UiS for å varsle om hendelsen (når du har mulighet til dette)

+ 47 417 75 566

UiS Beredskapsnummer

 

Ved spesielle hendelser og krisesituasjoner vil det bli opprettet egne informasjonstelefoner for presse. Numrene som da vil bli brukt er 51 83 38 01, 47 61 56 10 og 48 29 20 90. 

Obs! Ved situasjoner som ikke anses som akutte ta kontakt via Si ifra! (studenter) og KunnskapsCIM (ansatte)


Flere ressurser:

Snakk om sjølvmord

Utsatt for vold i ein nær relasjon?

Rustelefonen

Voldssituasjoner

Sikre siden - ein stor kunnskapsbank for universtets- og høgskulesektoren

Amerikanske myndigheters anbefalingar for å overleve ein pågåande skyteepisode  

Utskriftsvenleg brosjyre: "Krise - hva gjør du?" (pdf, 699kb) 

Førebygging av ekstremisme

Rettleiing: Er du bekymret?

Myndighetenes kriseinformasjon

Forstår du risiko?  Ein kort og lærerik video frå spektakulære Lysefjorden

Styringsdokument for arbeidet med samfunns-sikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren