en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kriseberedskap ved UiS

Alle har plikt til å melde ifrå dersom dei blir merksame på ei ulykke, ein krisesituasjon eller ei alvorleg hending. Følg desse enkle stega utan å spørje andre:

1. Varsle nødetaten:

Lurer du på om du skal ringe nødetaten? RING!

113 Ambulanse/lege 

112 Politi 

110 Brannvesen

Når du varslar, gi beskjed om:

  • KVEN du er
  • KVA som har skjedd
  • KOR skade-/ulykkesstaden er
  • KOR MANGE eller kva som er skada
  • SPESIELLE FORHOLD som brann, lekkasje etc.

Den som varslar held kontakt med nødetatane så lenge nødetaten ønsker. Sett mobilen på høgtalar.
Om mogleg send fleire personar til å ta imot nødetatane for å vise dei veg til hendinga.
Møteplassar for nødetatane på UiS campus Ullandhaug pr bygg.

 

2. Gjer dette ved alvorlege uønska hendingar:

Rettleiar for bruk av sjekklister ved alvorlege uønska hendingar (pdf 397 kb)
 

3. Ring så UiS for å varsle om hendinga:

Gjelder også hendelser i utlandet (+47)
Sentralbordet (08:00 – 15:00): 51 83 10 00

eller ring direkte til: 

482 56 960 Universitetsdirektør

995 01 198 Beredskapskoordinator

951 96 107 Strategi- og kommunikasjonsdirektør

905 69 522 HR-direktør

900 69 250 Avd.dir. for bygg og arealforvaltning

976 96 442 Vakttelefon, teknisk drift

Obs! Ved spesielle hendelser og krisesituasjoner vil det bli opprettet egne informasjonstelefoner for presse. Numrene som da vil bli brukt er 51 83 38 01, 47 61 56 10 og 48 29 20 90. 


Fleire ressursar:

Snakk om sjølvmord

Utsatt for vold i ein nær relasjon?

Voldssituasjoner

Sikre siden - ein stor kunnskapsbank for universtets- og høgskulesektoren

Amerikanske myndigheters anbefalingar for å overleve ein pågåande skyteepisode  

Utskriftsvenleg brosjyre: "Krise - hva gjør du?" (pdf, 699kb) 

Førebygging av ekstremisme

Rettleiing: Er du bekymret?

Myndighetenes kriseinformasjon

Forstår du risiko?  Ein kort og lærerik video frå spektakulære Lysefjorden

Styringsdokument for arbeidet med samfunns-sikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren