en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosiologisk hederspris til Knud Knudsen

Ulikhet i skolen. Nordmenns syn på innvandring. Fordeling av husarbeid. Utvikling av bestefarsrollen. Det er bare noen av temaene professor Knud Knudsen ved Universitetet i Stavanger har studert. Nå har 40 års banebrytende forskning gitt ham Norsk sosiologiforenings hederspris.

Prisen ble delt ut på foreningens årlige vinterseminar i helgen. 68-åringen, som fortsatt er en aktiv forsker, hedres for sine positive bidrag til sosiologien.

Betydelig forskning
Juryen trakk særlig fram Knud Knudsens betydelige forskningsinnsats siden 1972.

Han har publisert nærmere 50 bidrag om utdanning, levekår, klasse og lagdeling, nærmere 20 bidrag om familierelasjoner og kjønnsroller og rundt 15 bidrag om metode og statistiske analyseteknikker.

Siden slutten av 1980-tallet har han også forsket på holdninger til innvandring og innvandrere.

– Enestående pedagog
Juryen sammenfatter Knudsens forskning i tre hovedområder: Studier av sosial ulikhet knyttet til utdanning og levekår, familiesosiologi og studier av holdninger, særlig med hensyn til innvandring. På alle disse feltene er Knudsen opptatt av å sammenligne over tid, sted og rom.

Juryen understreker også at Knudsen er en enestående pedagog, som klarer å formidle vanskelige tema på en enkel måte. Han er særlig kjent for sine forskerkurs i metode.

Knudsens vitenskapsteoretiske ståsted ses tydelig i hans publikasjoner, som systematisk preges av teoretisk begrunnede, empirisk orienterte og samfunnsmessig relevante analyser.

Viktig i Stavanger
Knudsen har vært viktig for oppstarten av det samfunnsvitenskapelige fagmiljøet i Stavanger.

Han var formann i forskningsutvalget ved Høgskolesenteret i Rogaland (1985-87), formann i professorgruppen ved Høgskolesenteret i Rogaland (1988-90), medlem av Rogalandsforsknings styre (1988-95) og medlem av komite for utarbeiding av forslag til Høyere økonomisk/administrativ utdanning ved Høgskolesenteret i Rogaland (1986-88).

I dag er han blant annet en bidragsyter til bachelorstudiet i sosiologi ved UiS.

– Det er stor ære knyttet til denne prisen. Tildelingen er derfor en svært hyggelig hendelse for meg. I tillegg er det en fjær i hatten for sosiologimiljøet ved UiS og IRIS, som også har fått gode evalueringer av Forskningsrådet, sier Knudsen selv.

Studerte hos verdens beste
Han startet sin akademiske løpebane på Handelshøgskolen i Bergen. Der tok han siviløkonomeksamen våren 1968 med valgfag i engelsk og økonomisk historie.

Deretter gikk ferden til Universitetet i Bergen for å studere sosiologi.

I 1973 var han i 12 måneder på studie- og forskningsopphold som honorary fellow ved Department of Sociology, University of Wisconsin-Madison. Dette er sannsynligvis verdens beste forskningsmiljø i utdanningssosiologi, både den gang og i dag.

Studerte ulikhet i skolen
I 1973 ble han stipendiat på et forskningsprosjekt om sosiale indikatorer og i perioden 1974-1977 ledet han et prosjekt om «Utdanningsulikhet i norske skoler». På denne tiden ble han universitetslektor/førstelektor i sosiologi ved Universitetet i Bergen.

I 1979 ble han dr. philos. på avhandlingen Ulikhet i grunnskolen, og i 1981 utnevnt til professor i sosiologi.

Tre år senere, i april 1984, flyttet han sammen med familien i Stavanger, og siden har han vært professor ved Høgskolesenteret i Rogaland, nå Universitetet i Stavanger.

Om prisen:
Norsk sosiologforenings hederspris deles ut årlig. Den skal gå til personer som på en fortjenestefull måte har preget norsk sosiologi, eller til norske sosiologer som har markert seg internasjonalt.

Tidligere har hedersprisen gått til storheter som Gudmund Hernes, Arne Næss, Nils Christie, Natalie Rogoff Ramsøy, Hans Skjervheim og Kari Wærness.

Les mer om Knud Knudsens forskning:
- No kjem bestefedrane
Kvinner best på balanse?
Helseprogrammer bygger ned overtro
- Samfunnsvitere må bruke tall!
Kvinna enno på kjøkkenet verda over

Portrett av Knud Knudsen, professor i sosiologi ved Universitetet i Stavanger

Knud Knudsen ved Universitetet i Stavanger er tildelt Norsk sosiologiforenings hederspris for sin forskning.