en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oversikt over fakulteter og institutter

Ved UiS er det seks fakultet og 11 institutter. Arkeologisk museum er knyttet til UiS og har fakultetstatus. I tillegg er to nasjonale kompetansesentre – Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret – samt flere andre forskningssentre del av universitetet.

Det helsevitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 • Institutt for medie- og samfunnsfag
 • Institutt for sosialfag
 • Norsk hotellhøgskole

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

 • Institutt for data- og elektroteknikk
 • Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
 • Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
 • Institutt for matematikk og naturvitenskap
 • Institutt for petroleumsteknologi

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

 • Institutt for barnehagelærerutdanning
 • Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
 • Institutt for kultur- og språkvitenskap
 • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret)
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret)

Fakultet for utøvende kunstfag

Handelshøgskolen ved UiS

Arkeologisk museum