en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tidsplan

Campusplanen skal være klar i begynnelsen av 2020. Innen den tid er det flere milepæler for prosjektet. Her får du oversikt over framdriften.

Fase 1 etter oppstartsmøte januar 2019: Informasjon om campusplanarbeidet til intranettsider for studenter og ansatte.

Fase 2 kartleggingsfasen (januar-april): Informasjon om prosjektet, planlagt prosess og framdrift, samt hvilke tema som skal jobbes med. Forventninger til referansegruppa. Gjennomgang av interessentanalyse og innspill.

Fase 3 etter midtveismøte/høring (april-mai): Informasjon om de viktigste funnene til ansatte og studenter. Rapportene blir tilgjengelige for kommentarer og innspill.

Fase 4 høring 1: Informasjon om de viktigste funnene og umiddelbare tilbakemeldinger fra referansegruppa.

Fase 5 etter sluttmøte/høring 2 (september): Informasjon om at campusplanarbeidet er i sluttfasen. Forslag til campusplan blir gjort tilgjengelig for kommentarer og innspill.

Fase 6 høring 2 (oktober-november): Oppfølging av innspill fra høring. Presentere foreslåtte strategier og tiltak, vurdering av måloppnåelse, prioriteringer og framdrift.

Endelig campusplan skal være klar i januar 2020

Kunstvegg på Kjølv Egelands hus

Kunstvegg på Kjølv Egelands hus