en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Deltakere

UiS og Statsbygg har etablert flere grupper som skal arbeide med hver sine tema i utviklingen av ny campusplan.

Universitetsgruppa skal beskrive eksisterende situasjon, relevante utviklingstrender og behov for forskning og studier. Fra UiS deltar prorektor Dag Husebø, førstelektor Brita Rangnes og bibliotekdirektør Gitte Kolstrup.

Bygningsgruppa med representanter fra Statsbygg og arkitekt, samt direktør ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Gro Sokn fra UiS, skal se på dagens situasjon, utviklingstrender og behov for bygningsmasse.

Areal- og transportgruppa skal se på tilsvarende trender og behov innen arealbruk utendørs og transport knyttet til campus. Fra UiS deltar avdelingsdirektør for bygg og arealforvaltning, Arnljot Corneliussen.

I tillegg er det etablert en ekstern referansegruppe, med representanter for Stavanger kommune, Sola kommune, Rogaland fylkeskommune, Studentsamskipnaden, NORCE, Stavanger universitetssjukehus, Greater Stavanger, Ipark, Validé og Kolumbus. Denne gruppa skal beskrive behov og interesser i utviklingen av campus, gi faglige råd, bidra til løsninger på ulike problemstillinger og sørge for forankring i miljøer som er viktige for universitetet.

Styringsgruppa er besluttende organ og ledes av universitetsdirektør Ole Ringdal.

Prosjektledelse styres av avdelingsdirektør for bygg- og arealforvaltning ved UiS Roar Inge Huseby.

Vannspeil foran Arne Rettedals hus

Vannspeil foran Arne Rettedals hus