en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utvikler ny campusplan

UiS og Statsbygg er i gang med å utvikle en ny plan for hvordan campus skal se ut i framtiden.

Kjølv Egelands hus på campus Ullandhaug En ny plan for utvikling av UiS sine tre campuser skal være klar i 2020.

Planen skal omfatte universitetets bygninger og områder på Ullandhaug, Bjergsted kulturpark og Arkeologisk museum på Våland.

Målet er å utvikle campus slik at framtidens behov blir ivaretatt. Campusplan skal være anvendelig og være forankret i universitetets utviklingsmål og strategier. Den skal gi prioriteringer for videre utvikling av arealer, både innvendig og utvendig, på campus de neste fem årene, samt strategiske føringer på lengre sikt. Planen skal kunne brukes som underlag for å kommunisere universitetets behov og ambisjoner. Campusplanen skal kunne revideres jevnlig.

Utfordringene som den nye campusplanen skal møte er blant annet et stort press på arealer for ansatte og studenter, eldre bygningsmasse, og behov for arealer som bedre støtter samhandling innen utdanning, forskning og innovasjon. 
Studentmassen er i endring med nye utfordringer og behov (SHoT 2018). Teknologi, digitalisering og nye undervisningsformer stiller nye krav til campus. Det samme gjør miljøhensyn og bærekraftmål.

Les mer her: Framtidens campus i støpeskjeen