en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Åpningstider ved de ulike byggene på campus Ullandhaug

Du bør alltid ha med deg studentkortet når du er på UiS, men når må du bruke det som nøkkelkort for å komme inn i de ulike byggene på campus?

Arne Rettedals hus på Universitetet i Stavanger

Arne Rettedals hus
Mandag til fredag kl. 07.00–18.00. Etter kl. 18 må studentkort benyttes.
Lørdag og søndag benyttes studentkort hele dagen, lørdag fra kl. 08.00 og søndag fra kl. 09.00. Før disse tidspunktene ingen adgang.

Kjølv Egelands hus
Universitetsbiblioteket er døgnåpent for studenter med studentkort. Bruk inngang Sør.

Ellers er Kjølv Egelands hus åpent mandag til fredag kl. 07.00
19.00. Etter kl. 19 må studentkort benyttes og da må du bruke Inngang Syd og Vest.
Lørdag kl. 11.0017.00, utover det benyttes studentkort. Mulig å komme inn i bygget med kort fra kl. 08.00. Søndag benyttes studentkort hele dagen, og det er ikke mulig å komme inn i bygget før kl. 09.00.

Hagbard Line-huset
Mandag til fredag kl. 07.00–18.00. Etter kl. 18 må studentkort benyttes.
Lørdag og søndag benyttes studentkort hele dagen, lørdag fra kl. 08.00 og søndag fra kl. 09.00. Før disse tidspunktene ingen adgang.

Ellen og Axel Lunds hus
Mandag til fredag kl. 07.0018:00. Etter kl. 18 må studentkort benyttes.
Lørdag og søndag benyttes studentkort hele dagen, lørdag fra kl. 08.00 og søndag fra kl. 09.00. Før disse tidspunktene ingen adgang.

Kjell Arholms hus
Mandag til fredag kl. 07.0018.00. Etter kl. 18 må studentkort benyttes.
Lørdag og søndag benyttes studentkort hele dagen, lørdag fra kl. 08.00 og søndag fra kl. 09.00. Før disse tidspunktene ingen adgang.

Hulda Garborgs hus
Mandag til ferdag kl. 07.0018.00. Etter kl. 18 må studentkort benyttes.
Lørdag og søndag benyttes studentkort hele dagen, lørdag fra kl. 08.00 og søndag fra kl. 09.00. Før disse tidspunktene ingen adgang.
 

Alarmer
Mellom kl. 23.0007.00 er alarmer aktivisert, og det er derfor ikke lov å oppholde seg i byggene i dette tidsrommet.


Dersom det er behov for å arbeide i dette tidsrommet skal driftsavdelingen informeres. Brannforskriftene forlanger at UiS skal ha en oversikt på nattetid over antall personer, samt plassering i de forskjellige bygg. Det skal derfor sendes en e-post til driftsavdelingen ved Sven Andersen.

Denne meldingen må sendes dem innen kl. 14.00 den aktuelle dagen. Nattarbeid for lørdag og søndag varsles innen fredag kl. 14.00.