en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anvisninger for studentrepresentanter i opptakskommisjoner

Studentrepresentanter fra Fakultet for utøvende kunstfag er pliktet til å følge nedenstående anvisninger.

Det vises til opptaksreglement for Fakultet for utøvende kunstfag som grunnlag for arbeidet:
http://www.uis.no/bjergsted

 1. Oppnevning av studentrepresentanter

  1. Det oppnevnes studentrepresentanter til alle opptakskommisjoner i utøvende hoveddisiplin

  2. Studentrepresentantene oppnevnes av Studentrådet ved UK

  3. Studentrådet varsles av UKs administrasjon om antall kommisjoner så snart dette er klart etter at søknadsfristen er ute

  4. Studentrådet gir en oversikt til administrasjonen med oppnevnte studentrepresentanter innen oppgitt tidsfrist

 2. Informasjonsmøter for studentrepresentantene

  1. Det gis informasjon til de oppnevnte studentrepresentantene i forkant av opptaksuken

  2. Opptak til musikk: Det arrangeres informasjonsmøter hver dag under opptaksuken i musikk hvor de respektive studentrepresentantene skal være til stede

  3. Opptak til dans: Studenter fra 2. klasse BA i dans er studentrepresentanter for opptak til dans, og skal bemanne info- skranken for søkerne i foajeen

 3. Studentrepresentantenes rolle under opptaksarbeidet

Studentrepresentantene må sette seg inn i gjeldende opptaksreglement

 1. Hvordan forholde seg under opptaksprøvene:

  • Studentene kan delta som observatør under opptaksprøvene, det vil si at de ikke har uttalerett

  • Påse at søkernes rettigheter er ivaretatt, at de blir behandlet respektfullt og korrekt og at de føler seg velkommen

 2. Hvordan forholde seg til kommisjonsarbeidet:

  • Studentrepresentantene skal kun være til stede under ferdighetsprøvene, men er ikke å anse som kommisjonsmedlem

  • Studentrepresentantene skal ikke være tilstede under kommisjonens vurdering av søkerne

  • Avdelingsledere informerer studentrepresentanter om innstilling til opptak

 3. Taushetsplikt:

  1. Alle opplysninger som kommer frem i opptaksprosessen er strengt fortrolig, og omtales ikke

  2. Dersom studentrepresentanten mener å kunne påpeke formelle feil eller kritikkverdige forhold vedrørende opptaksprøvene, skal dette meldes skriftlig til avdelingsleder eller dekan umiddelbart

  3. All informasjon til søkere om opptaksprøvene sendes skriftlig fra UKs administrasjon, og skal ikke formidles av andre