en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søknad om innpass

Når du har fått opptak ved et studieprogram ved Universitetet i Stavanger kan du søke om godkjenning/innpass for emner tatt ved andre læresteder.

Søknad om innpass Foto: Marie von Krogh

Innpass/godkjenning

Har du avlagt eksamen i emner fra annet studiested som du ønsker at skal innpasses i utdanningen du nå har fått studieplass ved, da kan du søke om innpass av tidligere utdanning. Dersom du ønsker at din studieplan skal være klargjort til undervisningsstart må du søke senest innen 10. august 2020.

Søknadsprosess

Har du mottatt et tilbud om opptak ved Fakultet for utøvende kunstfag, vil du fra og med slutten av juli få tilgang til StudentWeb. Det er først da du har mulighet til å søke om innpass for emner utført ved et annet lærested. Når du har sendt inn en søknad kan du følge med på saken i StudentWeb. Søknaden din vil bli sendt til fakultetets administrasjon og videre til faglig vurdering hvor det tas en endelig beslutning. Dersom du får innvilget innpass av emner vil utdanningsplanen din bli endret av administrasjonen i ettertid. Du vil få skriftlig tilbakemelding fra fakultetet om utfallet av din søknad.

Dersom du får innpass av emner, kan det være lurt å melde fra til Lånekassen om at du produserer færre studiepoeng enn normert. Universitetet sender automatisk melding til Lånekassen om antall studiepoeng du har tatt per semester.