en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Smittevernstiltak ved Fakultet for utøvende kunstfag

Høsten vil bli preget av nasjonale smittevernregler med de tilpasninger som blir naturlig for å ivareta de til enhver tid gjeldende smittevernhensyn. Vi planlegger undervisning ved UK med en kombinasjon av fysisk og digital undervisning.

For information in English please see below


Velkommen til et nytt semester ved Fakultet for utøvende kunstfag

Ved UK vil vi i utgangspunktet prioritere våre nye studenter, slik at de får en god start på studiene, men vi planlegger for at ALLE våre studenter skal ha mesteparten av undervisningen sin på campus, så forbered deg på en høst med en kombinasjon av digital undervisning, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Vi vil understreke at de alminnelige smittevernreglene sannsynligvis vil gjelde i lang tid fremover (dvs. 1 meters avstand). Arrangement som krever store ansamlinger må nok fremdeles unngås, og det blir lite trolig forelesninger i tettpakkede auditorier. Vi jobber med å finne ut hvor store grupper som kan samles i ulike arealer og planlegger timeplanene ut ifra dette. Dette er et omfattende og tidkrevende arbeid, og vi må i tillegg være beredt på at smittevernreglene kan endres underveis.

Følg med på nettsidene til universitetet som fortløpende blir oppdatert vedrørende smitteverntiltak:
https://student.uis.no/smittevern

Vi anbefaler også at du holder deg oppdatert på informasjon som kommer fra Utenriksdepartementet. Se her for deres informasjon om reiseråd.


Welcome to a new semester at the Faculty of Performing Arts

This Autumn semester will be characterized by the National guidelines from the Norwegian Directorate of Health and Norwegian Government.

For the autumn semester 2020 we are planning for a combination of remote and campus- based teaching. First- year students will be given priority when it comes to campus- based teaching. We intend for all our students to have most of their teaching on campus, however, we ask you to prepare for an Autumn with lectures combined with group activities, digital classes and on- campus meetings. 

We would like to emphasize that the general rules of infection are likely to apply for a long time (1-meter distance). Events that require large gatherings must still be avoided, and lectures are not likely to be held in tightly packed auditoriums. We are working to find out how large groups can be gathered in different areas and plan their schedules accordingly. This is a comprehensive and time-consuming task, and we must also be prepared for the rules may subject to change.

Updated information will be shared on our website:
https://student.uis.no/smittevern

In addition, we also recommend that you keep up to date on information coming from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. See here for their information on travel guidelines.


Best Regards,
The Faculty of Performing Arts
University of Stavanger