en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til semesterstart!

Kjære studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag! Det er en stor glede for oss å ønske både nye og allerede aktive studenter velkommen til semesterstart 2020.

  • Studentmiljø-4.jpg (rw_largeArt_321).jpg
  • Studentmiljø-6.jpg (rw_largeArt_321).jpg
  • Student-3.jpg (rw_largeArt_321).jpg
  • uisdans_tou19.jpg (rw_largeArt_321).jpg
  • Trombone-9.jpg (rw_largeArt_321).jpg
  • MPR-lks1.jpg (rw_largeArt_321).jpg
  • uis_julekonsert42.jpg (rw_largeArt_321).jpg
  • Sang-6.jpg (rw_largeArt_321).jpg
  • Julekonsert Spor 5_08.12.18_29.JPG (rw_largeArt_321).jpg

En ekstra velkomsthilsen til deg som er helt ny; 
Vi håper at du vil finne deg vel til rette som student her hos oss. Sammen med engasjerte og aktive studenter vil vi gjøre vårt aller beste for at du skal ha glede og utbytte av studiet og studietiden her. 

Velkommen skal du være, til Universitetet i Stavanger (UiS) og Fakultet for utøvende kunstfag (UK). 

Please see here for information regarding the semesterstart in English


Åpning av studieåret 2020/2021

Universitetet i Stavanger starter høstsemesteret i uke 33. Semesteret åpnes med en storslått, digital seremoni for alle studenter og ansatte mandag 10. august. Etter åpningsseremonien går startskuddet for årets fadderfestival.

Fakultet for utøvende kunstfag holder til på Campus Bjergsted, og her arrangeres den årlige Dirigentuka i uke 33. På grunn av Dirigentuka starter vi på UK høstsemesteret i uke 34 med obligatoriske orienteringsmøter og egen åpningsseremoni. Vi håper likevel at du som ny student velger å komme til Stavanger allerede i uke 33 for å ta del i de ulike fadderaktivitetene som arrangeres og dermed bli godt kjent med dine medstudenter.

Se smittevernstiltak gjeldende for Fakultet for utøvende kunstfag (UK).


Obligatoriske informasjonsmøter for ALLE studenter i uke 34 

På campus Bjergsted starter vi opp i uke 34 med egen semesterstartsåpning og obligatoriske informasjonsmøter. Det arrangeres informasjonsmøter for hvert studieprogram. Merk deg at det er fremmøteregistrering på informasjonsmøtene. På møtene vil du blant annet bli informert om undervisning, timeplan og emnekombinasjoner som gjelder for deg. 

Se https://student.uis.no for oversikt over når informasjonsmøtene for studieprogrammet du er tatt opp til finner sted.

Fullstendig semesterstartsprogram for Fakultet for utøvende kunstfag er også publisert under Nyttige lenker her på fakultetets studentside https://student.uis.no/bjergsted


Fakultetets åpningsseremoni mandag 17. August 

Mandag 17. august kl. 11.00 arrangerer fakultetet egen åpningsseremoni med kunstneriske innslag i kuppelhallen og påfølgende gratis grilling ute i parken på campus Bjergsted. Her får du en gyllen mulighet til å bli godt kjent med dine medstudenter og lærere, og vi satser selvsagt på godt vær. 

På grunn av matservering og smittevernsrestriksjoner så blir det påmelding til åpningsarrangementet.
Siste frist for påmelding er fredag 7. august.

Lenke for påmelding til fakultetets åpningsseremoni.


Fadder 2020 

Fra 10. – 14. august (uke 33) arrangerer StudentOrganisasjonen ved Universitetet i Stavanger (StOr) en Fadderuke for nye studenter. Der kan du bli kjent med andre UiS- studenter og delta på mange ulike arrangementer, fester og konserter. Fadderlandsbyen ligger på universitetets hovedcampus på Ullandhaug, og vi ber derfor om at alle nye studenter som ønsker å delta på fadderarrangementene stiller i auditorium 1301 på campus Bjergsted for et informasjonmøte kl. 10.00-11.00 mandag 10. august for å treffe fadderlederne på UK, og deretter reise samlet opp til campus Ullandhaug for åpning av fadderlandsbyen.

Nye studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag deltar både på felles fadderarrangement for hele UiS, i tillegg til eget fadderopplegg kun for nye UK- studenter.

Les informasjon og velkomsthilsen fra fadderlederne ved UK her.
Her vil du i midten av juli finne informasjon om fadderfestivalen 2020 


Student- og semesterregistrering 

På studentnettsiden http://student.uis.no finner du informasjon om hvordan du semesterregistrerer deg. Du kan registrere deg fra og med begynnelsen av august, og det er viktig at du følger alle trinn i prosessen. Vi anbefaler at du semesterregistrerer deg FØR semesterstartsuken slik at du får tilgang til e-post, canvas, internett, timeplan og øvrige studentsystemer. 

Hvis du var aktiv student ved UiS i vårsemesteret 2020 og starter opp på et nytt studie, må du gå inn på StudentWeb, med samme brukernavn og passord som i vår, og semesterregistrere deg på ditt nye studieprogram i begynnelsen av august. 

For å holde på studieplassen må alle studenter registrere seg hvert semester. Semesterregistreringen består av betaling av semesteravgift og godkjenning av del I og del II i StudentWeb. Under del II må du huske å både undervisningsmelde deg og vurderingsmelde deg. 

Dersom du får problemer med registreringen i StudentWeb og/eller andre studentsystemer, så vil du kunne få hjelp til dette av IT- avdelingens studentassistent på campus Bjergsted. Ta kontakt på it-hjelp@uis.no eller telefon 51 83 30 00.

Nye studenter må selv sørge for å ta turen opp til hovedcampus på Ullandhaug (Arne Rettedals Hus) for utsteding av studentkort innen 1. september.  


Studieårskalender for 2020/2021 

Studieårskalenderen for neste studieår publiseres her under Nyttige lenker så snart den er klar, senest innen 15. juni. Det tas forbehold om at endringer kan forekomme når det gjelder planlagte konserter og prosjekter. Sjekk derfor alltid informasjon på Time Edit og Canvas. 


Voss uke 36 - 1. klasse bachelor musikk 

I uke 36 reiser alle studenter som er tatt opp til 1. klasse bachelor i klassisk, jazz og dirigering til Ole Bull Akademiet på Voss for kurs i norsk folkemusikk/dans. Universitetet dekker utgifter til felles reise, mat og opphold. Kurset er obligatorisk. Mer informasjon blir gitt under informasjonsmøtene i uke 34. 

NB! Har du allerede gjennomført kurset på Voss i regi av annet høyere utdanningssted, så ber vi deg ta kontakt med oss snarest for søknad om fritak: musikk-dans@uis.no


Tilgang til bygg og øvingslokaler 

For å få tilgang til skolens lokaler i Bjergstedparken må man bruke nøkkel og chip som en får utlevert mot et depositum på 500 NOK. Depositumet må betales med norsk bankkort i fakultetsekspedisjonen. Nye studenter kan få utlevert nøkkel og brikke fra og med uke 34. 

Ekspedisjonen holder vanligvis åpent fra 10.00 – 14.00 mandag, onsdag og fredag. I uke 34 har vi utvidede åpningstider. Stengt i lunsjen mellom 11.30 – 12.00.
Telefon sentralbord: +47 51 83 40 00 E-post: bjergsted@uis.no


Studieplaner 

Oversikt over studieprogram og aktive emner for 2020/2021 finner du også på studentnettsiden student.uis.no 


UiS - Fakultet for utøvende kunstfag oppfordrer alle nye og nåværende studenter til å holde seg oppdatert på fakultetets aktiviteter ved å følge oss på Facebook og Instagram: uisbjergsted 

Fortsatt god sommer, og vel møtt til semesterstart i august! 

Med vennlig hilsen Fakultet for utøvende kunstfag!
Bjergsted, 9. juni 2020