en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SEROS – Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet

Forskningen innenfor fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet er organisiert gjennom det tverrfaglige senteret SEROS.

Visjon

SEROS skal utvikles til et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø innen risikostyring og samfunnssikkerhet.

Formål

Formålet med senteret er gjennom eksterne prosjekter å realisere en økning i forskning og undervisningsaktiviteter. Senteret skal være en dynamisk og koordinerende enhet for utvikling av fagmiljøene innen risiko og sikkerhet ved de to eierinstitusjonene.

Verdier

Det skal være høy kvalitet på all faglig og administrativ virksomhet tilknyttet senteret. SEROS sin aktivitet skal være basert på det fremste innen internasjonal forskning. Ansatte med tilknytning til senteret skal vise respekt for mangfold når det gjelder faglige oppfatninger og erfaringer og være inkluderende overfor andre ansatte, studenter, kunder og samarbeidspartnere. Senteret skal være forskningsmessig uavhengig og holde høy etisk standard i tråd med UiS og IRIS sine retningslinjer.

Mål og planer

SEROS vil i perioden 2015-2018 fokusere sin virksomhet på områdene faglig utvikling, eksternt finansiert forskning, eksternt finansiert undervisning, konferanser og nettverksbygging.

Posisjonering

En viktig ambisjon for SEROS er å bidra til utviklingen av en ny generasjon doktorgradskandidater med basis i en flerfaglig tilnærming til risikostyring og samfunnssikkerhet.

SEROS omfatter både grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid som skal ha bredest mulig anvendelse.

Petroleumsvirksomheten står i en særstilling, men også andre områder vektlegges, blant annet transport og helse. Den anvendte forskningen SEROS utfører kjennetegnes av solid teoretisk og metodisk forankring.

Vi viser også til SEROS sin engelskspråklige hjemmeside