en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Senter for kjønnsstudier

Forskere ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag studerer kjønn og identitet på ulike arenaer. Forskergruppen er tverrfaglig og tilknyttet både det samfunnvitenskapelige fakultet og det humanistiske fakultet ved UiS, og er en del av Senter for kjønnsstudier.

Illustrasjonsbilde til Nettverk for kjønnsforsking ved UiS: To legofigurer - en mann og en kvinne. Kvinnen betraktes gjennom et forstørrelsesglass.

Senter for kjønnsstudier studerer kjønn og identitet på ulike arenaer, som i kulturlivet, i media, i offentligheten, i arbeidslivet, i organisasjoner og i det private.

Forskergruppen vil utfordre etablerte forståelser av og generere ny kunnskap om hvordan kjønn og maktforhold virker inn på identiteter, representasjoner, institusjoner og praksiser.

Ifølge forskerne forankres identiteter og praksiser i den materielle, fysiske kroppen. Kroppen er i dag en regulær kamparena for varierende fortolkninger og samtidig et åsted for en intens betydningsproduksjon. Identiteter og kroppsforståelse skrives inn i hierarki og maktforhold, men identiteter og praksiser er også grunnleggende relatert til seksualitet.

Les mer om den tverrfaglige kjønnsforskningen ved UiS og Senter for kjønnsstudier.