en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Senter for entreprenørskap

Senter for entreprenørskap (SFE) er etablert som et ledd i satsingen på innovasjon og entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger.

Målsettingen til senteret er gjennom ulike tiltak å bidra til styrking av utdanningstilbudet og interessen for nyskaping og innovasjon ved Universitetet i Stavanger i vid forstand.  Aktuelle tema eller fagområder kan være entreprenørskap og forretningsplan, sosialt entreprenørskap, intraprenørskap og ulike typer av innovasjon ved Universitetet i Stavanger.

Senteret arbeider også for å stimulere til økt nyskaping og samhandling mellom utdanning, forsking og næringslivet i regionen.

Senter for entreprenørskap samarbeidar nært med Senter for innovasjonsforskning. Midlene til opprettelse og drift av begge sentrene har sitt utspring i den generørse donasjonen fra familen Gjedebo. Begge sentrene rapporterer til samme eksterne styre.

Senter for entreprenørskap er samlokalisert med Senter for innovasjonsforskning i Ellen & Axel Lunds hus under Handelshøgskolen ved UiS.

Senter for entreprenørskap disponerer også Paviljong 13 til studentaktiviteter og ulike arrangement. Huset er opprinnelig gamle Sør-Fogn skole fra 1876, og er plassert nært hovedinngangen ved Arne Rettedals hus.

Det er i hovedsak studentforeningen Start UiS som til daglig holder til i skolehuset, eller Start UiS -huset, som de selv har "døpt" det. Her blir det holdt kurs og seminar rettet mot studenter. I tilegg har enkelte studentbedrifter mulighet for å arbeide her. Interesserte må gjerne ta turen innom!