en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til NEON-dagene 25.-27. november 2014 i Stavanger

Konferansen i 2014 - som faller sammen med Høgskolen Stord Haugesunds 20-års og Universitetet i Stavangers 10-års jubileum - har overskriften «Bærekraftig organisering – nye handlingsrom?». Hovedideen bak temavalget er å belyse de krav og forventninger som i dag og i den kommende generasjon vil prege samstyringen av organisasjoner i sterkt endrende omgivelser.

I økende grad stilles vi overfor spørsmål om hvordan teoretiske og forskningsbaserte innsikter kan komme til praktisk anvendelse i organisasjoner. Både offentlige og private aktører opplever nå landskap i rask endring. Demografiske trekk indikerer at organisasjoner ikke lenger kan forvente å hente inn nye og fullt utdannede ansatte, men må kunne iverksette livslang læring og håndtere fire generasjoner av ansatte samtidig.

I kunnskapssamfunnet må bedrifter og institusjoner skape og dele kunnskap, men hvordan ser kunnskapsoverføringen i og mellom formelle organisasjoner ut og hvordan kan man legge til rette for tverrfaglighet? Årets konferanse vil belyse disse utfordringene

Som vanlig inviterte vi også i år alle NEONs individuelle medlemmer til å foreslå gruppesesjoner i ulike format, der forslagsstillerne selv definerte tema, arbeidsmåte og organisering. Mange har hatt sesjoner om samme tema på flere av konferansene våre, og noen nye har kommet til. Nå er det på tide å sende inn abstracts: Alle forslag er velkomne!
Følg gjerne med på denne siden for oppdateringer og detaljer om programmet, arrangementet og ikke minst sesjons- og paperinvitasjoner!

Les mer om NEON konferansen 2014 her.