en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lesesenteret

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) har et bredt oppdrag og en spesiell plass ved Universitetet i Stavanger og på nasjonalt plan.

Lesesenteret har ansvar for leseopplæring og leseutvikling på nasjonalt plan. Lesesenteret er en del av Det humanistiske fakultet. Foto: Elisabeth Tønnessen.

På Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking jobbes det med oppgaver knyttet til utdanning og forsking på områdene lesevitenskap (leseutvikling og -opplæring) og spesialpedagogikk (lese- og skrivevansker/dysleksi). Ansatte ved Lesesenteret gir undervisning og veiledning i grunnskolelærerutdanning, i videreutdanningsstudier, i ulike mastergradsprogram og i doktorgradsløp. Som et av ti nasjonale senter i opplæringen har Lesesenteret ansvar for leseopplæring og leseutvikling på nasjonalt plan.

Lesesenterets nettsider finner du her.

Hovedmålgruppene for senteret sin aktivitet er her pedagoger i barnehage, lærere i grunnskole og videregående opplæring, PP-tjeneste, barnehage- og skoleledere og -eiere, samt ansatte i lærerutdanningen. Vi samarbeider med de andre nasjonale sentrene, med universiter og høgskoler, og med sentre innen Statped. Som del av Universitetet i Stavanger samarbeider Lesesenteret med andre fagmiljø ved fakultetet om forskning, forskerutdanning, undervisning og veiledning. Lesesenteret har dessuten også et omfattende nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Lesesenteret har rundt 50 ansatte, inkludert faste og midlertidige stillinger.

Senteret ble etablert som forskningssenter i 1989, og ble nasjonalt senter i 2004. Lesesenteret leverer undervisning til Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) med emneansvar for 3 emner a’ 15 ECTS (MUT 203MUT 206 og MUT 207) og et forum for masteroppgaveskriving, samt veiledning på masteroppgaver innenfor den spesialpedagogiske profilen i Master for Utdanningsvitenskap.

Lesesenteret er inne i 2 emner a’ 15 ECTS i Grunnskolelærerutdanningen (GLU 1120 og GLU 2121), i tillegg til ett emne på 15 ECTS i Master i Lesevitenskap ved Institutt for kultur og språkvitenskap (IKS) (MLE 335). Ut over den undervisningen Lesesenteret leverer til Det humanistiske fakultet, har senteret også tre studietilbud; 2 kurs a’ 30 ECTS og ett på 15 ECTS, innenfor rammene av Kompetanse for kvalitet; videreutdanning for lærere finansiert av, og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet; ,  og .