en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En del av UiS og nasjonalt senter

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking er både en del av Universitetet i Stavanger (UiS) og et nasjonalt senter under Utdanningsdirektoratet.

Som en del av Universitetet i Stavanger, har Lesesenteret oppgaver knyttet til utdanning og forskning innen spesialpedagogikk (lese-og skrivevansker) og lesevitenskap (leseutvikling og -opplæring). Lesesenteret underviser og veileder på førskole- og grunnskoleutdanningen, videreutdanninger, ulike mastergradsprogram og i doktorgradsløp. Senteret samarbeider også med andre fagmiljø ved universitetet om forskning, forskerutdanning, undervisning og veiledning. 

Som nasjonalt senter utfører Lesesenteret oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Lesesenteret har ansvar for leseopplæringe og leseutvikling på nasjonalt plan, og hovedmålgruppen er pedagoger i barnehager, lærere i grunnskole og videregående opplæring, ansatte i PP-tjeneste, skoleledere, skoleeiere og ansatte i lærerutdanningene.

Vår oppgave er å sette leseopplæring og leselyst på dagsorden, og bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og barnehage på et nasjonalt plan. Senteret har også et utvidet mandat for PP-tjenesten, og har spisskompetanse på dysleksi og lese- og skrivevansker.Lesesenteret har i tillegg et omfattende internasjonalt samarbeid.

Senterleder Åse Kari H. Wagner har faglig og administrativt ansvar for virksomheten.

 

Klikk her for å komme til Lesesenteret sine nettsider.