Utdrag fra slagverkklassens konsert

Slagverkstudentene på Bachelor i utøvende musikk, klassisk ved Institutt for musikk og dans (IMD) holdt fredag 21. november en klassekonsert i Bjergsted. Konserten ble filmet, og vi ønsker å dele et utdrag fra konserten med dere.

Bastien Ricquebourg tok over som slagverk- og paukelærer ved IMD i 2013. Med seg i sitt lærerteam har han Manuel Hofstätter, alternerende gruppeleder på slagverk og pauker i Bergen Filharmoniske Orkester, og Bjørn Løken, hovedlærer i slagverk og pauker ved Norges Musikkhøgskole. Du kan lese mer om våre slagverklærere på .

I løpet av den korte tiden Bastien Ricquebourg har hatt ansvaret for slagverk- klassen i Stavanger, har han rukket å arrangere mesterklasser med både Evelyn Glennie (solist), Arnold Marinissen (slagverklærer ved Conservatorium van Amsterdam), Gard Garshol (alternerende gruppeleder for slagverk i Bergen Filharmoniske Orkester) og Hans-Kristian Kjos Sørensen (solist og professor i slagverk ved NMH).

Her kan dere se utdraget fra konserten.

De tre slagverkstudentene som medvirker på konserten er Audun Larsen (2. klasse BA), Monica Halvorsen (2. klasse BA) og Øyvind Johansen (1. klasse BA).