Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.

23. mai har Siri Dybwik, førsteamanuensis ved Institutt for musikk og dans, premiere på sin nye sceniske produksjon i regi av Regional Arena for Samtidsdans i Sandnes. Arbeidet skal turnere i Norge høsten 2014.

Fra Fra "Toddlernes rom" - Foto: Rune Bergan

Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går inngår i Siri Dybwik sitt arbeid tilknyttet programområdet ved Institutt for musikk og dans. En undersøkelse av utøverkunnskap er temaet for dette kunstneriske utviklingsarbeidet. I denne prosessen undersøker Siri Dybwik danseren sine valg, både i øvingsperioden og under forestilling. Undersøkelsen fokuseres spesielt rundt sammenhengen mellom det koreografiske verket og interaksjonen med de besøkende, improvisasjon som metode er sentralt i dette arbeidet, også i møtet med publikum. På hvilken måte påvirker interaksjonen det koreografiske verk og hvilke valg tar danseren for å balansere kunstnerisk idé og ønsket om et felles fysisk rom med barna som er mellom 1-2 år. I tillegg til at den sceniske prosessen undersøkes fra innsiden og ved hjelp av metoder som kjennetegner kunstnerisk utviklingsarbeid, skal arbeidet også være gjenstand for tradisjonell forskning.

Førstelektor Kirsten Halle ønsker å undersøke hva som skjer når barnet utforsker verket, og hva som kjennetegner disse kunstmøtene for små barn. Hva er det man ønsker å skape i dette rommet der barnet inviteres til dialog med det kunstneriske verket?  Og hvordan åpner man kunstverket for en slik tilnærming?  Hvilke forventninger stiller man her til utøveren, og hva er kunstnerisk kvalitet i en slik sammenheng? Hun ønsker å undersøke hva som skal til for at kunsten skal kunne tilby et erfaringsrom for toddlerne, og håper å kunne bidra med å løfte frem flere perspektiver som beskriver og reflekterer over kunstmøter for små barn.

Resultatene dokumenteres i blogg, film og i tekst, og er planlagt presentert høsten 2015.