en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsplan treblås - klassisk

Treblåsfaggruppen har utarbeidet følgende beskrivelser for de ulike hovedområder, 1., 2. og 3. studieår Bachelor- utøvende musikk klassisk.


FLØYTE  |  OBO  |  KLARINETT  |  FAGOTT
 

 

Fløyte
 

Hovedinstrument fløyte 1. studieår BA (BUM101)


Det benyttes følgende arbeidsformer:

• Individualundervisning: Ukentlig
• Seminar/interpretasjon: Ukentlig
• Gruppeundervisning: Månedlig
• Masterclass: 1 - 5 ganger per studieår
• Orkester: Prosjektbasert/ Ukentlig
• Kammermusikk/ Etter avtale
• Konsertvirksomhet: Solo 1x 15min per semester - pluss orkester og kammermusikk konserter
• Konsertoppmøte: 10 x per semester
• Observasjon: 5 x per semester

Konsertoppmøte:
Kort rapport, med konsertprogram legges i loggbok og godkjennes av hovedinstrumentlærer/ teoriseksjonen.

Observasjon:
Observasjon: 5 x per semester - Studenten skal observere individuell undervisning hos hovedinstrumentlærer innenfor alle utøvende faggrupper minst 1 x per semester, og skrive rapport i stikkordsform som signeres av gjeldende lærer etter endt undervisning.

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:


• demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske grunnkunnskaper
• skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne, samtidsmusikk og orkesterrepertoar.
• vise forståelse for et musikalsk forløp og bruke dette i innstuderingen og som grunnlag for improvisasjon.

I tillegg kommer instrumentspesifikke læringsutbytter:

• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes.

Litteratur/repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.

For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde I forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter verk og etydemateriale fra:

Daglige øvelser
Taffanel & Gaubert : Daglige øvelser
Marcel Moyse : Daglige øvelser
Vidar Austvik : Daglige øvelser

Etyder
Marcel Moyse : 24 små etyder med variasjoner
Franz Vester : 50 klassiske etyder

Orkesterstudier
4 av Jeanne Baxtresser’s Orkesterutdrag for fløyte

Solorepertoire
WA Mozart : Fløytekonsert i G-dur
2 barokke verk
2 romantiske verk
2 verk fra det 20. århundre
1 kammermusikkverk med mer enn to musikere.

Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.

Praktisk fløyte
I løpet av første studieår vil studentene arbeide med grunnleggende tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.
Hovedinstrumentdelen inneholder også temaer som arbeidsfysiologi, scenepsykologi og innøvings/arbeidsmetodikk.

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal ha et program med omfang på 20 minutter.
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 10 min.

Hovedinstrument fløyte 2. studieår BA (BUM201)


Det benyttes følgende arbeidsformer:

• Individualundervisning: Ukentlig
• Seminar/interpretasjon: Ukentlig
• Gruppeundervisning: Månedlig
• Masterclass: 1 - 5 ganger per studieår
• Orkester: Prosjektbasert/ Ukentlig
• Kammermusikk/ Etter avtale
• Konsertvirksomhet: Solo 2x 20 min per semester - pluss orkester og kammermusikk konserter
• Konsertoppmøte: 10 x per semester
• Observasjon: 5 x per semester

Konsertoppmøte:
Kort rapport, med konsertprogram legges i loggbok og godkjennes av hovedinstrumentlærer/ teoriseksjonen.

Observasjon:
Observasjon: 5 x per semester - Studenten skal observere individuell undervisning hos hovedinstrumentlærer innenfor alle utøvende faggrupper minst 1 x per semester, og skrive rapport i stikkordsform som signeres av gjeldende lærer etter endt undervisning.

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter
og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta delvis ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister
• vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne, samtidsmusikk og orkesterrepertoar
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes
• ha en viss innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.

Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.

For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde II forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter verk og etydemateriale som:

Daglige øvelser
Taffanel & Gaubert : Daglige øvelser
Marcel Moyse : Daglige øvelser
Vidar Austvik : Daglige øvelser

Etyder
Marcel Moyse : 25 små etyder med variasjoner
Joachim Andersen: 24 etyder op. 15

Orkesterstudier
6 av Jeanne Baxtresser’s Orkesterutdrag for fløyte

Solorepertoire
WA Mozart : Fløytekonsert i D-dur
2 barokke verk
1 klassisk verk
2 romantiske verk
2 verk fra det 20. århundre, hvorav ett fra etter 1950
1 kammermusikkverk

Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.

Praktisk fløyte
I løpet av andre studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått / Ikke bestått.
Eksamen skal ha et program med omfang på 30 minutter, hvor 1. & 2. sats av Mozart fløytekonsert i G,- eller D- dur inngår.

Eksamen etter 2. studieår er avgjørende for hvorvidt studenten får gå videre til tredje studieår eller PPU.
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 15 min.

Hovedinstrument fløyte 3. studieår BA (BUM301)


Det benyttes følgende arbeidsformer:

• Individualundervisning: Ukentlig
• Seminar/interpretasjon: Ukentlig
• Gruppeundervisning: Månedlig
• Masterclass: 1 - 5 ganger per studieår
• Orkester: Prosjektbasert/ Ukentlig
• Kammermusikk/ Etter avtale
• Konsertvirksomhet: Solo 2x 30 min per semester - pluss orkester og kammermusikk konserter
• Konsertoppmøte: Avtales med lærer

Konsertoppmøte:
Kort rapport, med konsertprogram legges i loggbok og godkjennes av hovedinstrumentlærer/ teoriseksjonen.

Observasjon:
Observasjon: 5 x per semester - Studenten skal observere individuell undervisning hos hovedinstrumentlærer innenfor alle utøvende faggrupper minst 1 x per semester, og skrive rapport i stikkordsform som signeres av gjeldende lærer etter endt undervisning.

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister
• vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes
• ha en viss innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.

Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.

For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde III forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter verk og etydemateriale som:

Daglige øvelser
Taffanel & Gaubert : Daglige øvelser
Marcel Moyse : 480 skalaer og treklanger
Vidar Austvik : Daglige øvelser

Etyder
Etydeverk av Bozza og Karg-Elert
Robert Dick : Flying lessons & The other flute (moderne fløyte)
Astor Piazolla : Tangoetyder

Orkesterstudier
8 av Jeanne Baxtresser’s Orkesterutdrag for fløyte

Solorepertoire
2 barokk verk
1 klassisk verk
1 romantiske verk
3 verk fra det 20. århundre, hvorav ett fra etter 1950
1 større kammermusikkverk

Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.

Praktisk fløyte:
I løpet av andre studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.
Hovedinstrumentdelen inneholder også temaer som arbeidsfysiologi, scenepsykologi og innøvings/arbeidsmetodikk.

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk A - F. Eksamen skal ha et program med omfang på 45 minutter.
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 30 min.

 

Klarinett

 

Hovedinstrument klarinett 1. studieår BA (BUM101)

Det benyttes følgende arbeidsformer:


• Individualundervisning: Ukentlig
• Seminar/interpretasjon: Ukentlig
• Gruppeundervisning: Månedlig
• Masterclass 
• Orkester: Prosjektbasert/ Ukentlig
• Kammermusikk/ Etter avtale
• Konsertvirksomhet: Solo 1x 15min per semester - pluss orkester og kammermusikk konserter

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

• demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske grunnkunnskaper
• skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne, samtidsmusikk og orkesterrepertoar.
• vise forståelse for et musikalsk forløp og bruke dette i innstuderingen og som grunnlag for improvisasjon.
I tillegg kommer instrumentspesifikke læringsutbytter:
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes.
 

Litteratur/repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.
For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde I forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter verk og etydemateriale fra:
Daglige øvelser:
H. Klosé : Daglige øvelser
Carl Bärmann: Daglige øvelser fra “Clarinett-Schule” op. 63 (Hofmeister Studienwerke) Håkon Vestly : Daglige øvelser

Etyder:
J.Lancelot : 32 etyder etter C. Rose
Alfred Uhl : 48 etyder

Orkesterstudier:
Orchesterprobespiel Testpieces for orchestral auditions ( Edition Peters ) 

Solorepertoire:
2 Wienerklassisistiske verk f.eks Stamitz ,Pleyel Vanhal eller Krommer 
2 romantiske verk
2 verk fra det 20. århundre
1 kammermusikkverk med mer enn to musikere.

Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.
 

Praktisk klarinett
I løpet av første studieår vil studentene arbeide med grunnleggende tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.
Hovedinstrumentdelen inneholder også temaer som arbeidsfysiologi, scenepsykologi og innøvings/arbeidsmetodikk.
 

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal ha et program med omfang på 20 minutter.
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 10 min.
 

Hovedinstrument klarinett 2. studieår BA (BUM201)

Det benyttes følgende arbeidsformer:
• Individualundervisning: Ukentlig
• Seminar/interpretasjon: Ukentlig
• Gruppeundervisning: Månedlig
• Masterclass 
• Orkester: Prosjektbasert/ Ukentlig
• Kammermusikk/ Etter avtale
• Konsertvirksomhet: Solo 2x 20 min per semester - pluss orkester og kammermusikk konserter

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter
og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta delvis ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister
• vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne, samtidsmusikk og orkesterrepertoar
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes
• ha en viss innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.


Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.
For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde II forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter verk og etydemateriale som:

Daglige øvelser:
H. Klosé: Daglige øvelser
C. Bärmann : Daglige øvelser
F. Kroepsch: Daglige øvelser
Håkon Vestly: Daglige øvelser

Etyder:
Paul Jeanjean : Tekniske og melodiske etyder
H. Klosé : Tekniske og melodiske etyder

Orkesterstudier:
6 orkesterutdrag 

Solorepertoire:
WA Mozart : Klarinettkonsert A-Dur
2 andre klassiske verk
2 romantiske verk
2 verk fra det 20. århundre, hvorav ett fra etter 1950
1 kammermusikkverk


Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.


Praktisk klarinett
I løpet av andre studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.
 

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått / Ikke bestått.
Eksamen skal ha et program med omfang på 10-15 minutter
Eksamen etter 2. studieår er avgjørende for hvorvidt studenten får gå videre til tredje studieår eller PPU.
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 15 min.
 

Hovedinstrument klarinett 3. studieår BA (BUM301)

Det benyttes følgende arbeidsformer:


• Individualundervisning: Ukentlig
• Seminar/interpretasjon: Ukentlig
• Gruppeundervisning: Månedlig
• Masterclass: Jevnlig
• Orkester: Prosjektbasert/ Ukentlig
• Kammermusikk/ Etter avtale
• Konsertvirksomhet: Solo 2x 30 min per semester - pluss orkester og kammermusikk konserter

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister
• vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes
• ha en viss innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.
 

Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.
For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde III forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter verk og etydemateriale som:
 

Daglige øvelser:
Bärmann, Klosé og Kroepsch: Daglige øvelser
P. Jeanjean : Vademecum for klarinett
Håkon Vestly : Daglige øvelser

Etyder:
Etydeverk av Jeanjean
Etyder av Uhl
Etyder av Lancelot 

Orkesterstudier:
8 orkesterutdrag

Solorepertoire:
2 klassiske verk
2 romantiske verk
3 verk fra det 20. århundre, hvorav ett fra etter 1950
1 større kammermusikkverk


Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.
 

Praktisk klarinett:
I løpet av tredje studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.
Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk A - F. Eksamen skal ha et program med omfang på 45 minutter.
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 30 min.