en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsplan strykere - klassisk

Strykefaggruppen har utarbeidet følgende beskrivelser for de ulike hovedområder, 1., 2. og 3. studieår BA- utøvende musikk klassisk.


FIOLIN  |  BRATSJ  |  CELLO  |  KONTRABASS

 


Fiolin


Det benyttes følgende arbeidsformer:

• Individualundervisning: 27 timer
• Seminar/interpretasjon: Ukentlig
• Gruppeundervisning: Månedlig
• Masterclass: 1 - 5 ganger per studieår
• Orkester: Prosjektbasert/ Ukentlig
• Kammermusikk/ Etter avtale
• Konsertvirksomhet:

I alle årene skal studenten delta med soloopptreden på konsert- pluss orkester- og kammermusikkonserter
 

• Konsertoppmøte: Studentene oppfordres til å gå på så mange konserter som mulig.

Konsertoppmøte:
Kort rapport, med konsertprogram legges i loggbok og godkjennes av hovedinstrumentlærer/ teoriseksjonen

Hovedinstrumentundervisningen inneholder også temaer som arbeidsfysiologi, scenepsykologi og innøvings/arbeidsmetodikk.

Hovedinstrument fiolin 1. studieår BA (BUM101):


Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

• demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske grunnkunnskaper
• skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• vise forståelse for et musikalsk forløp og bruke dette i innstuderingen og som grunnlag for improvisasjon

I tillegg kommer instrumentspesifikke læringsmål:
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes.

Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.

For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde I forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter tilsvarende:

• 2 satser fra en partita eller sonate av Bach
• 3 Kreutzer etyder
• 1 klassiske sonate
• 1 sats fra en fiolinkonsert av Mozart
• 2 karakterstykker
• 1 kammermusikkverk med mer enn 2 musikere

Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.

Praktisk fiolin
I løpet av første studieår vil studentene arbeide med grunnleggende tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal ha
et program med omfang på 15 minutter.
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 10 min

Hovedinstrument fiolin 2. studieår BA (BUM201):


Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta delvis ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister
• vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes
• ha en viss innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.

Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.

For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde II forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter tilsvarende:

• 1 fuge av Bach
• 3 Rode etyder
• 1 romantisk sonate
• 1 sats fra en fiolinkonsert av Mozart
• 2 karakterstykker

Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer

Praktisk fiolin
I løpet av andre studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal
ha et program med omfang på 30 minutter, hvor en Bach fuge eller Chiacconna inngår
Eksamen etter 2. studieår er avgjørende for hvorvidt studenten får gå videre til tredje studieår eller PPU
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 15 min.

Hovedinstrument fiolin 3. studieår BA (BUM301):


I løpet av tredje studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

• demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister
• vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes
• ha en viss innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.

Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.

For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde III forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter tilsvarende:

• 1 verk for solo fiolin
• 3 Paganini Capricci
• 1 sats fra en større fiolinkonsert godkjent for orkesterprøvespill
• 1 fiolinkonsert av Mozart
• 1 større kammermusikkverk

Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.

Praktisk fiolin
I løpet av tredje studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk A - F. Eksamen skal ha et program
med omfang på 45 minutter

Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 30 min.

Bratsj

Det benyttes følgende arbeidsformer:
• Individualundervisning: Ukentlig (i 27 uker)
• Seminar/interpretasjon: Ukentlig
• Gruppeundervisning: Månedlig
• Masterclass: 1 - 5 ganger per studieår
• Orkester: Prosjektbasert/ Ukentlig
• Kammermusikk/ Etter avtale
• Konsertvirksomhet:
I alle årene skal studenten delta med soloopptreden på konsert- pluss orkester- og kammermusikkonserter

• Konsertoppmøte: Studentene oppfordres til å gå på så mange konserter som mulig.
Konsertoppmøte:
Kort rapport, med konsertprogram legges i loggbok og godkjennes av hovedinstrumentlærer/ teoriseksjonen
Hovedinstrumentundervisningen inneholder også temaer som arbeidsfysiologi, scenepsykologi og innøvings/arbeidsmetodikk.

Hovedinstrument bratsj 1. studieår BA (BUM101):

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske grunnkunnskaper
• skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes.


Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.
For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde I forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter tilsvarende:
• 2 satser fra en cellosuite av Bach eller fantasie av Telemann
• 3 Kreutzer etyder
• 1 klassiske sonate
• 1 sats fra en bratsjkonsert av Bach, Hoffmeister eller Stamiz
• 2 karakterstykker
• 1 kammermusikkverk med mer enn 2 musikere
Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.


Praktisk bratsj
I løpet av første studieår vil studentene arbeide med grunnleggende tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.


Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal ha
et program med omfang på 15 minutter.
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 10 min

Hovedinstrument bratsj 2. studieår BA (BUM201):

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta delvis ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister
• vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes
• ha en viss innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.


Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.
For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde II forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter tilsvarende:
• 1 hel cellosuite av Bach eller 2 Telemann fantasier
• 3 Campagnoli etyder
• 1 romantisk sonate
• 1 sats fra en bratsjkonsert
• 2 karakterstykker
• 1 Mozart violin- bratsjduo

Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer


Praktisk bratsj
I løpet av andre studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.


Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal
ha et program med omfang på 30 minutter, hvor en Bach suite eller sonata inngår
Eksamen etter 2. studieår er avgjørende for hvorvidt studenten får gå videre til tredje studieår eller PPU
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 15 min.

Hovedinstrument bratsj 3. studieår BA (BUM301):

I løpet av tredje studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.
 

Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister
• vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes
• ha en viss innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.

Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.
For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde III forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter tilsvarende:
• 1 verk for solo bratsj
• 3 Capricci (Campagnoli, Vieuxtemps, Fuchs eller tillsvarende)
• 1 sats fra en større bratsjkonsert godkjent for orkesterprøvespill
• 1 bratsjkonsert av Hoffmeister, Stamiz eller tillsvarende
• 1 større kammermusikkverk
Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.

Praktisk bratsj
I løpet av tredje studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk A - F. Eksamen skal ha et program
med omfang på 45 minutter

Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 30 min.

 Cello

Det benyttes følgende arbeidsformer:
• Individualundervisning: Ukentlig (i 27 uker)
• Seminar/interpretasjon: Ukentlig
• Gruppeundervisning: 2 ganger hvert halvår
• Masterclass: 1 - 3 ganger per studieår
• Orkester: Prosjektbasert/ Ukentlig
• Kammermusikk/ Etter avtale
• Konsertvirksomhet:
I alle årene skal studenten delta med soloopptreden på konsert- pluss orkester- og kammermusikkonserter

• Konsertoppmøte: Studentene oppfordres til å gå på så mange konserter som mulig.
Konsertoppmøte:
Kort rapport, med konsertprogram legges i loggbok og godkjennes av hovedinstrumentlærer/ teoriseksjonen
Hovedinstrumentundervisningen inneholder også temaer som arbeidsfysiologi, scenepsykologi og innøvings/arbeidsmetodikk.


Hovedinstrument cello 1. studieår BA (BUM101):

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske grunnkunnskaper
• skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• vise forståelse for et musikalsk forløp og bruke dette i innstuderingen og som grunnlag for improvisasjon
I tillegg kommer instrumentspesifikke læringsmål:
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes.
 

Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.
For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde I forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter tilsvarende:
• 2 satser fra en solosuite av Bach
• 3 Popper etyder samt Feuillard: Daglige øvelser og Sevcik: Bueøvelser opus 2
• 1 klassisk eller romantisk sonate
• 1 sats fra en cellokonsert
• 2 karakterstykker
• 1 kammermusikkverk med mer enn 2 musikere
Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.
 

Praktisk cello
I løpet av første studieår vil studentene arbeide med grunnleggende tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.
 

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal ha
et program med omfang på 15 minutter.
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 10 min
 

Hovedinstrument cello 2. studieår BA (BUM201):

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta delvis ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister
• vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes
• ha en viss innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.
 

Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.
For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde II forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter tilsvarende:
• 1 solosuite av Bach
• 3 Popper eller Duport etyder samt Feuillard: Daglige øvelser og Sevcik: Bueøvelser opus 3
• 1 romantisk sonate
• 2 satser av en cellokonsert
• 2 karakterstykker
Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer


Praktisk cello
I løpet av andre studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.
 

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal ha et program med omfang på 30 minutter med musikk fra forskjellige epoker.
Eksamen etter 2. studieår er avgjørende for hvorvidt studenten får gå videre til tredje studieår eller PPU
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 15 min.
 

Hovedinstrument cello 3. studieår BA (BUM301):

I løpet av tredje studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.
 

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister
• vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes
• ha en viss innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.
 

Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.
For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde III forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter tilsvarende:
• 1 verk for solo cello
• 3 Piatti etyder samt Feuillard: Daglige øvelser og Sevcik: Bueøvelser opus 3
• 1 sats fra en større cellokonsert godkjent for orkesterprøvespill
• 1 cellokonsert av Haydn
• 1 større kammermusikkverk
Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.
 

Praktisk cello
I løpet av tredje studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.
 

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk A - F. Eksamen skal ha et program
med omfang på 45 minutter

Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 30 min.