en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsplan sang - klassisk

Vokalfaggruppen har utarbeidet følgende beskrivelser for hovedområde sang, 1., 2. og 3. studieår BA- utøvende musikk klassisk.

Det benyttes følgende arbeidsformer:

• Individualundervisning
• Sangseminar/ interpretasjon
• Gruppeundervisning
• Masterclass
• Konsertoppmøte
• Konsertvirksomhet
• Kammermusikk
• Konsertoppmøte
• Språkundervisning
• Dramaundervisning
• Operaprosjekt

Hovedinstrument klassisk sang 1. studieår BA (BUM101):


Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• Demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske grunnkunnskaper
• Skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk.

Pensum/ litteratur
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer. For å kunne bestå i emnet, forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar bestående av relevant repertoar fra ulike tidsepoker. Repertoarlisten skal inneholde et kammermusikkverk med mer enn 2 musikere. Godkjenning av repertoar skal foretas av hovedlærer.

Praktisk sang
I løpet av første studieår vil studentene arbeide med grunnleggende sangteknikk og relevant repertoar.
Konsertoppmøte (10 ganger pr. semester): Kort rapport med konsertprogram legges i loggbok og godkjennes av hovedinstrumentlærer.
Hovedinstrumentdelen inneholder også tema som arbeidsfyiologi, scenepsykologi og innøvings- / arbeidsmetodikk.

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått/ Ikke bestått. Eksamen sakl ha et program med et omfang på 15 minutter, bestående av minst 3 kontrasterende verk fremført på 3 forskjellige språk. Et av verkene må være en arie.

Hovedinstrument klassisk sang 2. studieår BA (BUM201):


Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering u ement skal kandidaten ha tilegent seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• Demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta delvis ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister.
• Vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokkk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk.
• Ha en viss innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.

Pensum/ repertoarkrav
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer. For å kunne bestå i emnet, forutsettes det et dokumentert innarbeidet kontrasterende relevant repertoar fra ulike epoker.

Praktisk sang
I løpet av andre studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista-sang.
Konsertoppmøte: Kort rapport med konsertprogram legges i loggbok og godkjennes av hovedinstrumentlærer.
Hovedinstrumentdelen inneholder også tema som arbeidsfysiologi, scenepsykologi og innøvings- / arbeidsmetodikk.

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått / Ikke bestått
Eksamen skal ha et program med omfang på 30 minutter, bestående av minst 2 kontrasterende arier
fremført på forskjellige språk, samt relevant kontrasterende repertoar fremført på minst 3 ulike
språk. Eksamen etter 2. studieår er avgjørende for hvorvidt studenten får gå videre til tredje studieår
eller PPU. Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 15 min

Hovedinstrument klassisk sang 3. studieår (BUM 301):


• Individualundervisning: jevnlig
• Sangseminar/interpretasjon: jevnlig
• Gruppeundervisning: jevnlig
• Masterclass: jevnlig
• Kammermusikk: Etter avtale
• Konsertvirksomhet: Studenten skal delta på minst 6 offentlige konserter hvert studieår, enten i regi av IMD eller i andre sammenhenger.
• Konsertoppmøte
• Operacafe/operaprosjekt: årlig
• Språkundervisning
• Dramaundervisning

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

• Demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister
• vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• ha en viss innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.

Pensum/ repertoarkrav
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer. For å kunne bestå
Instrumentalt/vokalt hovedområde I forutsettes det et dokumentert innarbeidet relevant kontrasterende
repertoar fra ulike tidsepoker. Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.

Praktisk sang
I løpet av tredje studieår vil studentene arbeide videre med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista-sang.
Konsertoppmøte: Kort rapport med konsertprogram legges i loggbok og godkjennes av hovedinstrumentlærer.
Hovedinstrumentdelen inneholder også tema som arbeidsfysiologi, scenepsykologi og innøvings- / arbeidsmetodikk

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk A - F. Eksamen skal ha et variert program
med omfang på 45 minutter

Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon.