en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsplan messing/slagverk - klassisk

Faggruppen for messing/slagverk har utarbeidet følgende beskrivelser for hovedområde 1. 2. og 3. studieår BA- utøvende musikk klassisk.

Det benyttes følgende arbeidsformer:

• Individualundervisning: Ukentlig
• Seminar/interpretasjon: Ukentlig
• Gruppeundervisning: Månedlig
• Masterclass: 1 - 5 ganger per studieår
• Orkester: Prosjektbasert
• Messing/slagverkensemble: Prosjektbasert/Ukentlig
• Kammermusikk
• Konsertoppmøte: Etter avtale med lærer.
 

Hovedinstrument messing og slagverk 1. studieår BA (BUM101)
 

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

• demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske grunnkunnskaper
• skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes

Praktisk arbeid med instrumentet
I løpet av første studieår vil studentene arbeide med grunnleggende tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill. Konsertoppmøte: Kort rapport i loggbok som skal godkjennes av hovedinstrumentlærer. Hovedinstrumentdelen inneholder også temaer som arbeidsfysiologi, scenepsykologi og innøvings/arbeidsmetodikk.

Prøveformer
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.
For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde I forutsettes det et dokumentert innarbeidet et bredt repertoar av musikk fra barokk til samtid og som omfatter etyder, orkesterutdrag, sonater, konserter, karakterstykker og kammermusikk.

Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.

Hovedinstrument messing og slagverk 2. studieår BA (BUM201)
 

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

• demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta delvis ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister
• vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes
• ha en viss innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.

Pensum/ repertoarkrav
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer. For å kunne bestå
Instrumentalt/vokalt hovedområde II forutsettes det et dokumentert innarbeidet bredt repertoar av musikk fra
barokk til samtid og som omfatter etyder, orkesterutdrag, sonater, konserter, karakterstykker og kammermusikk.

Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.

Praktisk arbeid med instrumentet
I løpet av andre studieår vil studentene arbeide med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.
Konsertoppmøte:Kort rapport i loggbok som skal godkjennes av hovedinstrumentlærer
Hovedinstrumentdelen inneholder også temaer som arbeidsfysiologi, scenepsykologi og innøvings/arbeidsmetodikk.

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal ha
et program med omfang på 15 minutter.
Eksamen etter 2. studieår er avgjørende for hvorvidt studenten får gå videre til tredje studieår eller PPU
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 10 min.

Hovedinstrument messing og slagverk 3. studieår BA (BUM301)
 

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått evaluering i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter store nok til selv å ta ansvar for utviklingen av sitt eget uttrykksregister
• vise større oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk
• improvisere øvelser i tilknytning til de læringsbehov som til en hver tid finnes
• ha en innsikt i den profesjonelle virkelighet som finnes etter endt studium.

Litteratur/ repertoar
Studentene utarbeider repertoarliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer.
For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde III forutsettes det et dokumentert innarbeidet bredt repertoar av musikk fra barokk til samtid og som omfatter etyder, orkesterutdrag, sonater, konserter, karakterstykker og kammermusikk og som må inkludere:
• en konsert godkjent for orkesterprøvespill for gjeldende instrument
• 1 større kammermusikkverk

Godkjenning av repertoar skal foretas av faglærer.

Praktisk arbeid med instrumentet
I løpet av tredje studieår vil studentene arbeide videre med utvidelse av tekniske og klanglige forutsetninger på et høyt nivå, samt innstuderingsteknikk og prima vista spill.
Konsertoppmøte: Kort rapport i loggbok som skal godkjennes av hovedinstrumentlærer
Hovedinstrumentdelen inneholder også temaer som arbeidsfysiologi, scenepsykologi og innøvings/ arbeidsmetodikk.

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk A - F. Eksamen skal ha et program med
omfang på 45 minutter.
Halvårsprøve til jul med karakterindikasjon - omfang 10 min