en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsplan klaver - klassisk

Klaverfaggruppen har utarbeidet følgende beskrivelser for hovedområde klaver, 1. 2. og 3. studieår BA- utøvende musikk klassisk.

Det benyttes følgende arbeidsformer:

• Individualundervisning
• Seminar/interpretasjon
• Gruppeundervisning
• Masterclass

Hovedinstrument klaver 1. studieår BA (BUM101):

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper,
ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

  • demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske grunnkunnskaper
  • skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor barokk, klassisk, romantisk, moderne og samtidsmusikk.
  • vise forståelse for et musikalsk forløp og bruke dette i innstuderingen og som grunnlag for improvisasjon

I tillegg kommer følgende Instrumentspsifikke læringsutbytter:

  • kunne forstå og gjengi et harmonisk forløp og bruke dette i innstuderingen
  • kunne improvisere enkle kadenser og forsiringer.|

Pensum/repertoarkrav klaver hovedinstrument 1. studieår:
For å kunne bestå Instrumentalt/vokalt hovedområde I forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter minimalt:
• 4 invensjoner / preludier og fuger av Bach
• 3 etyder, hvorav en av Chopin
• 2 klassiske sonater
• 2 romantiske verk
• 2 verk fra det 20. århundre, hvorav ett fra etter 1930

Praktisk klaver:
I første semester vil studentene vil arbeide med grunnleggende praktisk harmoni (generalbass) kombinert med teknikker for prima vista. I annet semester vil det i tillegg arbeides med vokalt akkompagnement.Hovedinstrumentdelen inneholder også tema som arbeidsfysiologi, podiumpsykologi og innøvings/arbeidsmetodikk.

Prøveformer
Utøvende eksamen i studentens hovedinstrument med karakteruttrykk Bestått /Ikke bestått.
Eksamen skal ha et program med omfang på 15 minutter.

Hovedinstrument klaver 2. studieår BA (BUM201):

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper,
ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske ferdigheter for å realisere interpretatoriske problemstillinger
• demonstrere repertoarkjennskap innenfor det stilistiske mangfoldet fra barokken til vår tid ha utviklet en viss analytisk innsikt og hermed en dypere strukturell forståelse av repertoaret
• kunne anvende transponering på et elementært nivå, også i samspill
• formidle grunnleggende kunnskaper om sitt spesifikke instrument som klangmedium og metoder som fremmer egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse.

Pensum/repertoarkrav
For å kunne bestå emnet forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter minimalt:
• 3 preludier og fuger av Bach
• 3 etyder, hvorav en av Liszt
• 2 klassiske sonater, hvorav en av Beethoven
• 2 kortere eller 1 lengre romantisk verk
• 2 verk fra det tidlige 20. århundre (Debussy til Bartok)
• 1 verk fra etter 1930
• Improvisasjon blir etter hvert inkludert i hovedinstrumentundervisningen.

Praktisk klaver:
Det vil arbeides med akkompagnement av sangere og instrumentalister og utvikling av ferdigheter som prima vista og transponering. Hovedinstrumentdelen inneholder også tema som arbeidsfysiologi, podiumpsykologi og innøvings/arbeidsmetodikk

Hovedinstrument klaver 3. studieår BA (BUM301):

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper,
ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
• realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et personlig uttrykk i en offentlig konsert
• vise gode tekniske og musikalske ferdigheter i repertoar fra samtlige hovedstilarter og forstå notasjonsmessige problemstillinger i nyere musikk
• ha ervervet analytisk innsikt innenfor såvel tonale som ikke-tonale stilarter og dermed være i stand til å ta selvstendige og reflekterte valg i sine tolkninger
• ha utviklet en viss ferdighet innenfor transposisjon, partiturspill og improvisasjon
• kunne arbeide både alene og sammen med andre

Pensum/repertoarkrav
For å kunne bestå emnet forutsettes det et dokumentert innarbeidet repertoar som omfatter
minimalt:
• 2 verk fra barokken (Scarlatti, Händel, Bach)
• 3 etyder, hvorav en av Debussy eller Ligeti
• 1 klassisk og en romantisk/moderne sonate
• 1 større romantisk verk
• 1 verk fra det tidlige 20. århundre (Debussy til Bartok)
• 2 verk fra Messiaen til vår tid
• Improvisasjon blir inkludert i hovedinstrumentundervisningen.
Dette kommer i tillegg til repertoaret fra tidligere år.

Praktisk klaver:
Det vil arbeides med akkompagnement av sangere og instrumentalister og ferdigheter som prima vista og transponering. Hovedinstrumentdelen inneholder også tema som arbeidsfysiologi, podiumpsykologi og innøvings/arbeidsmetodikk.

Prøveformer
Hovedinstrument: Avsluttende konsert med et program på 45 minutter. Karakteruttrykk A-F.