Publisering av klasselisten på nett?

Institutt for musikk og dans lager hvert studieår ny klasseliste med informasjon om hvem som går i hvilken klasse, hvilket trinn man hører til, hvilken lærer man har osv.

Klasselisten inneholder etternavn, fornavn, hvilket hovedinstrument og biinstrument man har, navn på lærer, biinstrumentlærer og akkompagnatør, samt hvilket studie man er tatt opp til.

Klasselisten blir publisert 1. september på www.uis.no/imd under menyknappen For Studenter og Studieinformasjon IMD.

Dersom du har innvendinger mot at ditt navn publiseres er det fint om du sender en mail til: jannicke.fjermestad@uis.no innen fredag 30. august.

Noter