Oppstart ved IMD 2014!

Vi ønsker alle nye og gamle studenter velkommen til studieåret 2014-2015 ved Institutt for musikk og dans (IMD).

Finn informasjon du trenger på IMDs hjemmeside: www.uis.no/imd, deretter velg «For studenter».

I fanen til høyre legger vi fortløpende ut stoff til «Studieinformasjon IMD».

Oppstartsuke
Vi minner om at uke 34 er oppstartsuke her hos oss. Merk at det er veldig viktig at alle møter på informasjonsmøtet som er planlagt for hvert enkelt kull. Det er også lagt opp til noen fellesaktiviteter denne uka. Vi ber deg sette deg inn i planen og blinke ut det som er aktuelt for deg.

Studieårskalender 2014-2015
Hele studieåret 2014-2015 er nå lagt ut uke for uke med oversikt over prosjektuker, undervisningsuker, aktiviteter etc. Denne kalenderen vil til en hver tid være oppdatert, legg merke til datoen for når planen sist ble revidert.

It's Learning
It’s Learning er et viktig redskap for deler av undervisningen og organisering av aktiviteter. Den enkelte lærer vil selv informere klassen om hvordan han bruker It’s Learning.
All kunngjøring av eksamener vil ligge på IMDs forside på It’s Learning.

Individuell undervisning og gruppeaktiviteter
Enkelte deler av undervisningen du skal få og aktivitetene du skal være med på, angår så få mennesker at det vil være mest hensiktsmessig å opprette kontakt og avtale timer direkte med dem det gjelder. Dette kan gjelde blant annet individuelle timer med din lærer eller øvinger i ensemblespill mm. Hver brikke i dette puslespillet er viktig, og alles innsats og initiativ for å få til disse mange møtepunktene, er en suksessfaktor for våre studier!

Ved å sjekke UiS-mail daglig, bruke It’s Learning samt holde deg orientert på IMDs hjemmeside, vil du være ganske sikret å få med deg det som trengs.
Andre dokumenter og oversikter utarbeides i disse dager, og vil bli presentert ved oppstart.

Adm, IMD