Kunstfaglig forum: Analytical approach to Chopin’s Ballades

Velkommen til kunstfaglig forum onsdag 22. januar kl. 18.00 i Lille konsertsal i Bjergsted. Gratis adgang.

Lasse Thoresen og Håkon Austbø

Analytical approach to Chopin’s Ballades
Lasse Thoresen and Håkon Austbø, Norwegian Academy of Music, discuss performances of Chopin's 3rd Ballade, on the background of sonological and structural analysis (in English).

Lille konsertsal i Bjergsted – Gratis adgang.

Håkon Austbøs virksomhet og status kjenner vi godt til her på huset fra før.
Lasse Thoresen har snart en mannsalder vært professor i komposisjon ved NMH og er den kanskje internasjonalt mest fremførte og anerkjente norske komponist i sin generasjon. Han har fullt opp med bestillinger fra fjern og nær og er å finne både i abonnementsserier og på festivalprogrammer over hele verden. Produksjonen avspeiler en enorm bredde i besetninger, innfallsvinkler og verktyper, og han har ikke minst markert seg innenfor en stil eller et idiom som noe rundhåndet kan kalles etno-modernisme. I tillegg til sin meget aktive gjerning som komponist og pedagog, driver han – noe i forlengelsen av disse – også et utstrakt forskningsarbeid med et like stort internasjonalt nedslagsfelt. Denne virksomheten er i stor grad konsentrert om utvikling av auditive analysemodeller, et område han har vært opptatt av gjennom hele sitt profesjonelle liv. Det er noe av dette vi får innblikk i denne kvelden: Komponisten og utøveren ser på samme verk fra hver deres kant.

Programmet er som følger:

- Håkon Austbø spiller Chopins Ballade nr. 3 i Ass-dur op. 47
- Overblikksanalyse (Lasse Thoresen)

a - tematiske grupper a-b + variasjoner
b - modulasjonsplanen
c - endosemantisk luminositetsanalyse
d - dynamisk form og flux

- Motivisk-harmonisk analyse (Håkon Austbø)

a - grunngestalt
b - gestisk eller pitch-orientert bruk av motivene?
c - innflytelse på interpretasjon
d - harmonisk farge: kromatisk element b – se takt 209

- Rachmaninoff – acousmograph-analyse av rubatospill (Lasse Thoresen)
- Konklusjoner og diskusjon

Seminaret vil foregå på engelsk.
Vel møtt!

Det vil bli arrangert flere kunstfaglige forum denne våren. Sjekk ut våre !