Konsert med 1. og 2. klasse på jazz/improvisasjon: "BJERGSTED 19"

Konserten finner sted i Lille konsertsal i Bjergsted. Torsdag 20 februar kl 19.30. Fri entre!

Konsert med jazzstudentene i 1 og 2 klasse

Samspillprosjekt for 1. og 2. klasse jazz med Eva Bjerga Haugen og Anita Kaasbøll.

"19 - fordi det er 19 improviserende musikere (og 2 improviserende dirigenter!), Bjergsted - fordi det er der det skjer!
Bjergsted 19 har fokus på improvisasjon og lydkomposisjon og utforsker grensene mellom nettopp improvisasjon og komposisjon.
Torsdag 20.februar blir det urfremføring av et helt nytt og unikt verk!"