Konsert - gitareksamen, torsdag 5. desember

Gitarstudentene på Bachelor og Master ved IMD's jazzavdeling skal ha sine gitareksamener førstkommende torsdag i Bjergsted.

Eksamenskonsertene finner sted i Lille konsertsal i Bjergsted.

Torsdag 5. desember kl. 19.00 - 22.00.
Gradtis adgang!

Velkommen!