Klaveraften i Godtemplarnes Hus

Instituttets klaverstudenter spiller på det samme Bechsteinflygelet som Sergei Rachmaninov gjorde da han gjestet Stavanger i 1918. Konserten finner sted 23 november kl. 18.00.

Klaveraften Klaveraften

Godtemplarnes hus ligger i Møllegata 37, Stavanger. Velkommen!