Informasjonsmøte om utveksling!

IMD og Internasjonalt kontor inviterer IMD-studenter til INFORMASJONSMØTE OM UTVEKSLING for høst- og vårsemesteret 2015/16

IMD og Internasjonalt kontor inviterer IMD-studenter til INFORMASJONSMØTE OM UTVEKSLING for høst- og vårsemesteret 2015/16

Sted:
Auditoriet blokk 5

DANS:
Tirsdag 9. desember kl 09:00 - 10:30 (ca)
Gjelder studenter som har emnet BDA910 Internasjonalt semester på sin studieplan studieåret 2015/16
 

MUSIKK:
Tirsdag 9. desember kl 14:15 -15:45 (ca)
Gjelder for:
Bachelorstudenter som starter sitt 3. studieår 2015/16 (5. semester)
Videreutdanning: studenter som fullfører bachelorprogrammet våren 2015, og søker videreutdanning studieåret 2015/16
Masterstudenter som starter sitt 3. semester studieåret 2015/16

Studenter som har spørsmål vedr utveksling henvises til disse informasjonsmøtene.

Vel møtt!