en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søknad om godkjenning og innpassing av ekstern utdanning

Har du eksamensresultater fra andre utdanningsinstitusjoner, kan du søke om å få disse innpasset i den utdanningen du er tatt opp til ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Søknadsbehandling foregår etter gjeldende regelverk (se UiS regelsamling) og etter faglig vurdering av instituttet. Søker har ansvaret for å dokumentere tidligere avlagt utdanning gjennom karakterutskrifter og emne- / programbeskrivelser fra den aktuelle institusjonen.

Krav til dokumentasjon:
Karakterutskrift / vitnemål fra den aktuelle institusjonen
Emne- / programbeskrivelser for de beståtte resultatene

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 1. august (i første semester)

Søknaden sendes sammen med etterspurt dokumentasjon til:

Universitetet i Stavanger
Fakultet for utøvende kunstfag

4036 Stavanger

NB!
Det er lurt å sette seg inn i Lånekassens regelverk vedrørende emnefritak, da dette kan gi endringer i dine rettigheter for både lån og stipend.

Alle søknader behandles i løpet av uke 33/34.
Søknader mottatt etter dette vil ikke bli behandlet.