Er du interessert i studentutveksling?

Informasjonsmøte om utveksling for musikkstudentene tirsdag 10. desember kl 13:00 – 14:00 i auditoriet blokk 5 i Bjergsted. Gjelder utveksling høsten 2014.

Informasjonsmøte om utveksling fra IMD