Den kulturelle spaserstokken på tur

IMD's store tromboneklasse var i dag i Sandnes med "Den kulturelle spaserstokken".

Den kulturelle spaserstokken i Sandnes, mandag 7. oktober.

I løpet av uke 41 vil Tromboneklassen ved Institutt for musikk og dans holde flere konserter i forbindelse med "Den kulturelle spaserstokken".

Mandag 7. oktober spilte de i Sandnes, både på Lunde og Austrått bo- og aktivitetssenter. 

Programmet er variert og spennende, det spilles blant annet stykker av Hassler, Gerswin og Purcell.

Alle ønskes hjertelig velkommen!

Mandag 7. oktober
kl. 10.30 Lunde bo – og aktivitetssenter
kl. 12.00 Austrått bo – og aktivitetssenter

Tirsdag 8. oktober
kl. 10.15 Åse bo – og aktivitetssenter
kl. 12.00 Byhagen bo – og aktivitetssenter

Onsdag 9. oktober
kl. 10.15 Rovik bo – og aktivitetssenter
kl. 12.00 Lura bo – og aktivitetssenter

Torsdag 10. oktober
kl. 10.30 Riska bo – og aktivitetssenter
kl. 12.00 Riskatun rehabiliteringssenter
kl. 13.30 Trones bolig – og eldresenter

Førsteamanuensis, Per Kristian Svensen