Daniel Röhm spiller verker av Liszt

Professor Daniel Röhm spiller i denne recitalen verker av den ungarske komponisten Fransz Liszt. Konserten foregår i Lille konsertsal, Bjergsted tirsdag 24 feb. klokken 19.30.

Daniel Röhm Daniel Röhm

Konserten har fri entrè. Velkommen!