en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PPU i musikk og dans

IMDs frise

Har du en utøvende bachelor i kunstfagene musikk eller dans, kan du søke et spesialisert PPU-studium godt plantet i Bjergsted kulturpark. Her lever vi tett på en rekke kulturinstitusjoner som tilsammen utgjør en spennende variasjon av skoler, fritidskulturliv og profesjonelt arbeidsliv. De ulike institusjonene i parken representerer et rikt musikk- og dansemiljø med formidlings- og undervisningstilbud på alle nivåer.

Du vil få veiledet praksisundervisning med profesjonelle pedagoger som har sitt daglige virke i institusjoner som Stavanger Kulturskole, Stavanger Katedralskole og Stavanger symfoniorkester. Instituttet har også etablert gode samarbeidsrelasjoner med Vågen- miljøet i Sandnes og med relevante skoler og opplæringsmiljøer i regionen for øvrig.

Som PPU- student vil du dermed stifte bekjentskap med et variert utdannings- og praksisfelt som omfatter både pedagogiske og utøvende områder. Studiet tilbys som et selvstendig fulltidsstudium over ett år, eller som et deltidsstudium over to år.